Artykuły

 
2020 (2) | 2021 (23) | 2022 (21) | 2023 (15) | 2024 (4)
Styczeń (1) | Luty (2) | Marzec (1) | Kwiecień (2) | Maj (3) | Czerwiec (2)
Lipiec (3) | Sierpień (2) | Wrzesień (1) | Październik (2) | Listopad (1) | Grudzień (1)
gru
12
2022

Klauzule RPM w nowym unijnym rozporządzeniu wyłączeniowym dla porozumień wertykalnych

Nowym unijnym rozporządzeniem wyłączeniowym dla porozumień wertykalnych wprowadzono wiele istotnych zmian zasad oceny tych porozumień. Niezmiennie jednak na pierwszej pozycji w katalogu najpoważniejszych ograniczeń konkurencji…
więcej...
lis
14
2022

Wyłączenia grupowe porozumień w sprawie dystrybucji w Internecie

Obowiązujące od 1 czerwca 2022 r. nowe regulacje dotyczące porozumień wertykalnych wprowadziły szereg nowych zasad dotyczących działalności gospodarczej w Internecie. Prowadząc biznes w sektorze e-commerce…
więcej...
paź
17
2022

Porozumienia wertykalne w orzecznictwie Prezesa UOKiK w latach 2019-2021

Porozumienia wertykalne wprawdzie zasadniczo wywierają mniejszy od horyzontalnych wpływ na rynek, ale stale są monitorowane przez organy antymonopolowe. W związku z aktualnymi zmianami unijnych reguł…
więcej...
paź
03
2022

Gdy do Twoich drzwi zapuka UOKiK
– poradnik dla przedsiębiorców.
Część 2 – Kontrola Prezesa UOKiK (4/4)

Kontrola Prezesa UOKiK stanowi zawsze ingerencję w działalność przedsiębiorcy. Ustalane przez prawo reguły przeprowadzania kontroli mają za zadanie stworzenie odpowiednich ram, w których zobowiązany jest…
więcej...
wrz
19
2022

Gdy do Twoich drzwi zapuka UOKiK
– poradnik dla przedsiębiorców.
Część 2 – Kontrola Prezesa UOKiK (3/4)

Zarówno Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) przeprowadzającemu kontrolę, jak również kontrolującemu zależy na jak najszybszym zakończeniu działań kontrolnych. Sprawne jej przeprowadzenie zależy…
więcej...
sie
22
2022

Z PERSPEKTYWY ODBIORCÓW: Konsument wczoraj i dziś. Gdzie jesteśmy jeśli chodzi o ochronę konsumentów na rynku energii i czy kiedyś było łatwiej chronić słabszych uczestników rynku?

1. Ochrona konkurencji i regulacja rynków energetycznych w interesie konsumentów Energetyka (podobnie jak inne sektory infrastrukturalne, np. telekomunikacja czy transport) jeszcze ćwierć wieku temu była…
więcej...
sie
08
2022

Gdy do Twoich drzwi zapuka UOKiK
– poradnik dla przedsiębiorców.
Część 2 – Kontrola Prezesa UOKiK (2/4)

Zarówno ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów[1] (uokk) jak również ustawa Prawo przedsiębiorców[2] określa zasady kontroli przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes…
więcej...
lip
25
2022

Gdy do Twoich drzwi zapuka UOKiK
– poradnik dla przedsiębiorców.
Część 2 – Kontrola Prezesa UOKiK (1/4)

W toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów[1] może zostać przeprowadzona…
więcej...
lip
11
2022

Usługi pośrednictwa internetowego i klauzule najwyższego uprzywilejowania w nowym unijnym rozporządzeniu wyłączeniowym dla porozumień wertykalnych

Nowe unijne rozporządzenie wyłączeniowe dla porozumień wertykalnych miało odpowiadać na wyzwania gospodarki cyfrowej i nowych modeli biznesowych z nią związanych. Jednym z tego efektów jest…
więcej...
lip
04
2022

WIBOR a ryzyka związane z możliwymi działaniami UOKiK

Zawirowania gospodarcze ostatnich miesięcy związane z wojną, rosnącą inflacją oraz stopami procentowymi NBP skutkują niespotykanymi dotychczas wzrostami rat kredytowych. To bardzo poważne obciążenie zarówno dla…
więcej...
cze
27
2022

Systemy podwójnej dystrybucji (dual distribution) w nowym unijnym rozporządzeniu wyłączeniowym dla porozumień wertykalnych

Do istotnych zmian w nowym unijnym reżimie wyłączeń dla porozumień wertykalnych należy regulacja podwójnej dystrybucji (dual distribution). W tych systemach producent (importer) także dystrybuuje produkty,…
więcej...
cze
13
2022

Nowe reguły dotyczące porozumień wertykalnych

1 czerwca 2022 r. weszły w życie nowe unijne przepisy o wyłączeniach (spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję) niektórych rodzajów porozumień wertykalnych. Zaproponowane zmiany mają bardzo…
więcej...
maj
30
2022

Czy Komisja Europejska jest nadzorcą UOKiK?

Po niedawnym wyroku Sądu UE nakazującym Komisji Europejskiej zweryfikować obawy skarżącego o zagrożenie jego praw gdyby jego skargę na państwowego dominanta miał zbadać Prezes UOKiK,…
więcej...
maj
16
2022

Gdy do Twoich drzwi zapuka UOKiK – poradnik dla przedsiębiorców

Otrzymanie pisma od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) nie zawsze oznacza, że wszczęte zostało wobec przedsiębiorcy postępowanie administracyjne, a on sam narusza…
więcej...
maj
04
2022

Reklama czy neutralna informacja? Działania Prezesa UOKiK w stosunku do influencerów

W związku ze wzrostem popularności marketingu w sieci coraz częściej spotykamy się w tym obszarze z prowadzeniem przez osoby znane działalności polegającej na promowaniu towarów…
więcej...
kwi
18
2022

Inwestycje pod nadzorem

Od lat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) wiele uwagi w orzecznictwie konsumenckim poświęca zwalczaniu nieuczciwości przedsiębiorców działających na rynkach usług finansowych.…
więcej...
kwi
04
2022

Dropshipping – czy zawsze antykonsumencki?

Wraz z rozwojem sektora e-commerce pojawiają się wciąż nowe modele prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze. Ich monitoringiem pod kątem bezpieczeństwa konsumentów zajmuje się Prezes…
więcej...
mar
14
2022

Misseling – jak bardzo poważny problem?

Niedługo minie sześć lat odkąd ustawowy katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wzbogacono o zakaz praktyki tzw. misselingu produktów na rynkach usług finansowych (czyli nieuczciwego…
więcej...
lut
28
2022

Czy sądy zatrzymają „rekompensatę publiczną”?

Wydawało się, że pojęcie „rekompensata publiczna” na dobre zagości w słowniku pojęć dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów. Twórczo interpretując przepisy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i…
więcej...
lut
14
2022

Wielokrotne karanie za naruszenie prawa konkurencji a prawo unijne

Cechą europejskiego systemu ochrony konkurencji jest wielość organów ochrony konkurencji (organy ochrony konkurencji państw członkowskich UE oraz Komisja Europejska) oraz wielość źródeł prawa konkurencji: unijne…
więcej...
sty
17
2022

Przewaga kontraktowa – nowe regulacje

W grudniu 2021 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Będzie ona podstawą do…
więcej...