Artykuły

 
2020 (2) | 2021 (23) | 2022 (21) | 2023 (15) | 2024 (4)
Styczeń (0) | Luty (0) | Marzec (7) | Kwiecień (9) | Maj (3) | Czerwiec (1)
Lipiec (0) | Sierpień (0) | Wrzesień (0) | Październik (1) | Listopad (2) | Grudzień (0)
lis
23
2021

Nie zawsze znaczna siła rynkowa jest dominacją

Poniższy tekst jest zaktualizowaną wersją artykułu przygotowanego na potrzeby „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2021” do rozdziału pt. „Konkurencja na jednolitym rynku europejskim oraz w…
więcej...
lis
08
2021

W jakiej formie powinno się zawierać umowę o kredyt konsumencki? Podejście Prezesa UOKiK.

Pandemia COVID przyzwyczaiła nas, że obecnie usługodawcy i sprzedawcy umożliwiają nam załatwienie wielu naszych codziennych spraw on-line. Dla firm z branży pożyczkowej istotne jest pytanie,…
więcej...
paź
27
2021

Kto ochroni konkurencję na rynkach regulowanych?

Prezes UOKiK jest centralnym organem władzy właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów zasadniczo w całej gospodarce, na wszelkich istniejących rynkach. W praktyce pojawia się…
więcej...
cze
29
2021

Rolnicy, prawnicy, taksówkarze i inni. Osoby fizyczne a zakaz praktyk ograniczających konkurencję.

Prawo konkurencji jako środek ochrony rynku przed monopolizacją najczęściej stosuje się do spółek lub krajowych lub globalnych koncernów i korporacji. Jednak nie tylko biznesowi giganci…
więcej...
maj
26
2021

Ograniczenia dystrybucji w Internecie – najważniejsze zasady

Zasady dotyczące ograniczania dystrybucji w Internecie wciąż nie są znane ani stosowane przez wielu przedsiębiorców. UOKiK wszczyna postępowania i wydaje decyzje dotyczące naruszeń konkurencji w…
więcej...
maj
12
2021

Kary dla menedżerów. Wnioski po pierwszych decyzjach UOKiK

Prezes UOKiK skorzystał z przepisów o antymonopolowej odpowiedzialności menedżerów blisko sześć lat po ich wejściu w życie. Pierwsze kary za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorców…
więcej...
maj
05
2021

Kontrola inwestycji zagranicznych przez UOKiK w praktyce

W okresie pandemii Covid-19, w lipcu 2020 r., kompetencje Prezesa UOKiK z zakresu antymonopolowej kontroli koncentracji przedsiębiorców zostały uzupełnione przepisami tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 o…
więcej...
kwi
28
2021

Zgłoszenie zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK – poradnik dla przedsiębiorców

Fuzje i przejęcia są elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw. Integracja przedsiębiorców poprzez koncentrację kapitału jest często sposobem na wzmocnienie ich pozycji na rynku. Trzeba jednak pamiętać,…
więcej...
kwi
22
2021

Wyroby budowlane – co powinien wiedzieć producent?

Do budowy domu czy remontu mieszkania potrzebne są odpowiednie materiały, które najczęściej dostępne są w marketach i sklepach budowlanych. Na producencie ciąży obowiązek zapewnienia, aby…
więcej...
kwi
19
2021

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej – podmiotowy zakres ochrony i nieuczciwe praktyki

Eliminacja nieuczciwych działań, w szczególności w obszarze strategicznym jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe, jest jednym z priorytetów zarówno Unii Europejskiej jak i Polski. Na poziomie krajowym…
więcej...
kwi
16
2021

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem prawa konkurencji (private enforcement)

Naruszenia prawa konkurencji skutkują nie tylko działaniami administracyjnymi po stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale mogą być również podstawą dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców,…
więcej...
kwi
14
2021

Nie zmawiaj się w przetargu

Wiele jest kategorii porozumień uważanych za ograniczających konkurencję, ale tylko za zmowę przetargową grozi również kara pozbawienia wolności. Nieuczciwe praktyki oferentów ubiegających się o udzielenie…
więcej...
kwi
12
2021

O sygnalistach, czyli niezadowolony pracownik może donieść do UOKiK

Organy ochrony konkurencji szukają wciąż nowych i nowych sposobów na pozyskanie wiedzy o zmowach. Po programach leniency będących zachętą dla niezadowolonych kartelistów do donoszenia na…
więcej...
kwi
09
2021

Oświadczenia w sprawach konsumenckich – praktyka UOKiK

Treść oświadczeń, jakie w wyniku decyzji Prezesa UOKiK składa przedsiębiorca naruszający interesy konsumentów ma istotne znaczenie dla możliwości realizowania skutecznej ochrony konsumentów i realnego przełożenia…
więcej...
kwi
07
2021

Jedna praktyka rynkowa = kilka kar?

Przedsiębiorcy coraz lepiej wiedzą, że ograniczanie konkurencji lub naruszanie interesów konsumentów oznacza ryzyko wysokich kar nakładanych przez UOKiK. Ryzyka te są jeszcze większe odkąd UOKiK…
więcej...
kwi
02
2021

Nowe Wyjaśnienia UOKiK ws. kar za praktyki antykonkurencyjne – zmiana zasad karania przedsiębiorców

Znacznie wyższe możliwe kary za dłużej trwające praktyki ograniczające konkurencję oraz możliwość podwyższania kary ustalonej w oparciu o Wyjaśnienia UOKiK, to najważniejsze zmiany w zasadach…
więcej...
mar
31
2021

Leniency – szansa dla skruszonych kartelistów

W poszukiwaniu dowodów zmowy najbardziej pożądanym/skutecznym sojusznikiem organów ochrony konkurencji mogą być sami karteliści. Dzięki programom leniency mogą liczyć nawet na całkowite uniknięcie sankcji finansowej.…
więcej...
mar
29
2021

Co oznacza znak CE?

Każdy producent produkujący i wprowadzający na rynek określone wyroby powinien mieć świadomość ciążących na nim obowiązków. Wśród nich może się znaleźć konieczność oznakowania swoich produktów…
więcej...
mar
26
2021

Na co należy uważać w kontaktach z konkurentami?

Przedsiębiorca działający na rynku konkurencyjnym rywalizuje z innymi podmiotami o to, aby jego oferta zyskała największe zainteresowanie potencjalnych nabywców – konsumentów czy innych przedsiębiorców. Ten…
więcej...
mar
24
2021

Czy RPM może być legalne? O aktualnym polskim orzecznictwie

Wertykalne porozumienia w sprawie ustalania cen odsprzedaży (RPM), mają w polskim orzecznictwie niejasny status. Praktyka UOKiK i sądów w tych sprawach wydaje się być dalece…
więcej...
mar
22
2021

Czy słyszałeś o dyrektywach nowego i globalnego podejścia?

Słowo „dyrektywa” weszło na stałe do naszego słownika wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu do polskiego porządku prawnego wdrożono wiele różnych…
więcej...
mar
19
2021

Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach niedozwolonych postanowień we wzorcach umów

W kwietniu 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Na mocy jej przepisów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został…
więcej...
mar
17
2021

Jakie praktyki cenowe ściga UOKIK?

Cena jest podstawowym kryterium konkurowania przedsiębiorców na większości rynków. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach różne rodzaje promocji cenowych (bonusów, rabatów) przyciągają wielu…
więcej...