Dyrektywy nowego podejścia
22/03/2021

Czy słyszałeś o dyrektywach nowego i globalnego podejścia?

Dorota Podsiedzik-Malec


Słowo „dyrektywa” weszło na stałe do naszego słownika wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu do polskiego porządku prawnego wdrożono wiele różnych dyrektyw unijnych. Oznaczało to między innymi, nowe zasady obowiązujące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji różnych wyrobów.

Swobodny przepływ towarów – fundament jednolitego rynku

Kraje Unii Europejskie różnią się nie tylko pod względem języka czy kultury, obowiązują w nich również różne wymagania stworzone dla różnych grup wyrobów po to, żeby zapewnić ich odpowiednią jakość oraz bezpieczeństwo użytkowników. Po stronie przedsiębiorców działających na obszarze Unii Europejskiej wiązało się to z koniecznością produkowania danego wyrobu nawet w kilkunastu wariantach, a każdy przeznaczony był na rynek innego państwa, gdzie obowiązywały czasami zupełnie odmienne wymagania. Unia Europejska jest wspólnotą, która między innymi dąży do likwidacji takich barier w celu zapewnienia swobodnego przepływu towaru na całym swoim obszarze.

Dyrektywy nowego podejścia

W latach osiemdziesiątych XX wieku przyjęto tzw. nowe podejście do harmonizacji technicznej, a jego głównym założeniem stała się zasada, że wyrób spełniający zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach tzw. nowego podejścia może być przedmiotem swobodnego obrotu na terenie całej Unii Europejskiej. Producent otrzymał możliwość przyjęcia dowolnego rozwiązania technicznego, o ile wytworzony przez niego wyrób spełni wymagania zawarte w dyrektywach. Mógł to zrobić m.in. w oparciu o funkcjonujące normy zharmonizowane, ale stały się one dobrowolne i są jedną z możliwości, którą producenci mogą zastosować, aby zapewnić zgodność wyrobu z wymaganiami.

Dyrektywy nowego podejścia dotyczą określonych grup wyrobów, należą do nich między innymi urządzenia elektryczne, maszyny, sprzęt ochrony osobistej czy zabawki, które muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie zagrażać szczególnej grupie konsumentów jakimi są dzieci.

Dyrektywy globalnego podejścia

Istotnym elementem likwidacji barier technicznych w ramach Unii Europejskiej było także opracowanie jednolitych warunków wiarygodnej oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami. Tak zwane „globalne podejście do oceny zgodności” określa główne elementy badań i certyfikacji, zasady wyznaczania jednostek uczestniczących w ocenie wyrobów, a także ujednolica zasady umieszczania i stosowania oznakowania CE.

Oznakowanie CE

Wyrobowi, który został poddany ocenie zgodności i spełnia zasadnicze wymagania zostaje nadane oznakowanie CE, będący deklaracją producenta potwierdzającą tę zgodność.

Więcej informacji o koncepcji i założeniach nowego podejścia, obowiązkach przedsiębiorców, zasadniczych wymaganiach, dokumentacji, akredytacji oraz oznakowaniu CE można znaleźć w przewodniku Komisji Europejskiej „Blue Guide”. Natomiast informacje o tym czy i jakimi wymaganiami objęte są określone wyroby, można znaleźć na stronie: Komisji Europejskiej.

W Polsce, od momentu wejścia do Unii Europejskiej funkcjonuje system nadzoru rynku dla wyrobów objętych dyrektywami nowego podejścia. W ramach tego systemu różne organy przeprowadzają kontrolę spełniania przez produkty wymagań. Każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić, jakimi wymogami objęte są produkowane przez niego wyroby zanim wprowadzi je do obrotu.


tagi: dyrektywy nowego podejścia harmonizacja techniczna nadzór rynku wyroby znak CE