Aktualności

 
2016 (34) | 2015 (31) | 2017 (4) | 2018 (8) | 2019 (16) | 2020 (7) | 2021 (10) | 2022 (5)

THE LEGAL 500: COMPETITION LITIGATION COUNTRY COMPARATIVE GUIDE, W KTÓRYM PRAWNICY KANCELARII HANSBERRY TOMKIEL PRZYGOTOWALI ROZDZIAŁ DOTYCZĄCY POLSKI

5 września 2022,

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się przewodnik The Legal 500: Competition Litigation Country Comparative Guide, w którym prawnicy kancelarii Hansberry Tomkiel przygotowali rozdział dotyczący Polski.

Celem tego przewodnika jest przedstawienie praktycznego przeglądu prawa i praktyki w odniesieniu do sporów z zakresu prawa konkurencji w różnych jurysdykcjach. Każdy rozdział tego przewodnika zawiera informacje o bieżących kwestiach mających wpływ na postępowanie sądowe i rozstrzyganie sporów w danym kraju oraz porusza takie tematy, jak roszczenia o odszkodowanie związane z naruszeniem prawa konkurencji, a także informacje na temat procesu sądowego oraz wszelkich nadchodzących zmian prawnych planowanych dla danego kraju. Całość publikacji natomiast dostępna jest pod linkiem: The Legal 500: Competition Litigation Country Comparative Guide.

 

NOWY NUMER INTERNETOWEGO KWARTALNIKA ANTYMONOPOLOWEGO I REGULACYJNEGO POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ MEC. GRZEGORZA MATERNY

Czerwiec 2022, Warszawa

Ukazał się „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (nr 1/2022), którego redaktorem naukowym jest pracownik naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna. Ten numer iKAR-a poświęcony jest problematyce ochrony konkurencji na styku różnych dziedzin prawa. Autorem jednego z zawartych w nim tekstów (sprawozdania z seminarium INP PAN nt. trendów w orzecznictwie unijnym w sprawach nowych technologii) jest inny pracownik naszej kancelarii, p. Kamil Flis.

MAŁGORZATA KRASNODĘSBKA-TOMKIEL I GRZEGORZ MATERNA WSPÓŁAUTORAMI PUBLIKACJI JUBILEUSZOWEH URE

28 kwietnia 2022,

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna z kancelarii Hansberry Tomkiel są współautorami publikacji jubileuszowej Urzędu Regulacji Energetyki pt. „„W drodze do bezpiecznej i czystej energii, czyli jak napisać rynek na nowo – 25 lat regulacji rynków energii w Polsce”, która ma swoją premierę w dniu dzisiejszym (28.04.2022 r.). Opracowany przez nich rozdział nosi tytuł „Z perspektywy odbiorców: Konsument wczoraj i dziś. Gdzie jesteśmy jeśli chodzi o ochronę konsumentów na rynku energii i czy kiedyś było łatwiej chronić słabszych uczestników rynku?”

MECENAS HANSBERRY-BIEGUNSKA WYSTĄPI PODCZAS KONFERENCJI PRIVATE ENFORCEMENT OF COMPETITION LAW W BRUKSELI

31 marca 2022, Bruksela

Mecenas Hansberry-Bieguńska wystąpi w panelu zatytułowanym “Przegląd aktualności krajowych w sześciu kluczowych jurysdykcjach” na konferencji Informa Connect poświęconej prywatnemu egzekwowaniu prawa konkurencji, która odbędzie się w czwartek 31 marca w Brukseli. Oprócz mecenas Hansberry-Bieguńskiej, pozostałymi prelegentami panelu są:

Kim Dietzel, Partner, Herbert Smith Freehills

Thomas Funke, Partner, Osborne Clarke

Rick Cornelissen, Partner, Houthoff

Paul Hitchings, Managing Partner, Hitchings & Co

Rino Caiazzo, Founding Partner, Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati

„NOWE REGUŁY PRZECIWDZIAŁANIA NIEUCZCIWEMU WYKORZYSTYWANIU PRZEWAGI KONTRAKTOWEJ” – SEMINARIUM INP PAN

13 stycznia 2022,

Prawnicy naszej kancelarii uczestniczyli w webinarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Nowe reguły przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej”. Mec. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wygłosiła referat nt. „Praktyki bezwzględnie i względnie zakazane – nowy ustawowy katalog praktyk nazwanych”. Spotkanie i dyskusje z udziałem trójki prelegentów oraz uczestniczących w wydarzeniu kilkudziesięciu praktyków i akademików moderował mec. Grzegorza Materna.

https://inp.pan.pl/wydarzenia/webinarium-zakladu-prawa-konkurencji-13-01-2022-nowe-reguly-przeciwdzialania-nieuczciwemu-wykorzystywaniu-przewagi-kontraktowej/