Aktualności

 
2016 (34) | 2015 (31) | 2017 (4) | 2018 (8) | 2019 (16) | 2020 (7) | 2021 (10) | 2022 (5)

THE LEGAL 500: COMPETITION LITIGATION COUNTRY COMPARATIVE GUIDE, W KTÓRYM PRAWNICY KANCELARII HANSBERRY TOMKIEL PRZYGOTOWALI ROZDZIAŁ DOTYCZĄCY POLSKI

5 września 2022,

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się przewodnik The Legal 500: Competition Litigation Country Comparative Guide, w którym prawnicy kancelarii Hansberry Tomkiel przygotowali rozdział dotyczący Polski.

Celem tego przewodnika jest przedstawienie praktycznego przeglądu prawa i praktyki w odniesieniu do sporów z zakresu prawa konkurencji w różnych jurysdykcjach. Każdy rozdział tego przewodnika zawiera informacje o bieżących kwestiach mających wpływ na postępowanie sądowe i rozstrzyganie sporów w danym kraju oraz porusza takie tematy, jak roszczenia o odszkodowanie związane z naruszeniem prawa konkurencji, a także informacje na temat procesu sądowego oraz wszelkich nadchodzących zmian prawnych planowanych dla danego kraju. Całość publikacji natomiast dostępna jest pod linkiem: The Legal 500: Competition Litigation Country Comparative Guide.

 

NOWY NUMER INTERNETOWEGO KWARTALNIKA ANTYMONOPOLOWEGO I REGULACYJNEGO POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ MEC. GRZEGORZA MATERNY

Czerwiec 2022, Warszawa

Ukazał się „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (nr 1/2022), którego redaktorem naukowym jest pracownik naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna. Ten numer iKAR-a poświęcony jest problematyce ochrony konkurencji na styku różnych dziedzin prawa. Autorem jednego z zawartych w nim tekstów (sprawozdania z seminarium INP PAN nt. trendów w orzecznictwie unijnym w sprawach nowych technologii) jest inny pracownik naszej kancelarii, p. Kamil Flis.

MAŁGORZATA KRASNODĘSBKA-TOMKIEL I GRZEGORZ MATERNA WSPÓŁAUTORAMI PUBLIKACJI JUBILEUSZOWEH URE

28 kwietnia 2022,

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna z kancelarii Hansberry Tomkiel są współautorami publikacji jubileuszowej Urzędu Regulacji Energetyki pt. „„W drodze do bezpiecznej i czystej energii, czyli jak napisać rynek na nowo – 25 lat regulacji rynków energii w Polsce”, która ma swoją premierę w dniu dzisiejszym (28.04.2022 r.). Opracowany przez nich rozdział nosi tytuł „Z perspektywy odbiorców: Konsument wczoraj i dziś. Gdzie jesteśmy jeśli chodzi o ochronę konsumentów na rynku energii i czy kiedyś było łatwiej chronić słabszych uczestników rynku?”

MECENAS HANSBERRY-BIEGUNSKA WYSTĄPI PODCZAS KONFERENCJI PRIVATE ENFORCEMENT OF COMPETITION LAW W BRUKSELI

31 marca 2022, Bruksela

Mecenas Hansberry-Bieguńska wystąpi w panelu zatytułowanym “Przegląd aktualności krajowych w sześciu kluczowych jurysdykcjach” na konferencji Informa Connect poświęconej prywatnemu egzekwowaniu prawa konkurencji, która odbędzie się w czwartek 31 marca w Brukseli. Oprócz mecenas Hansberry-Bieguńskiej, pozostałymi prelegentami panelu są:

Kim Dietzel, Partner, Herbert Smith Freehills

Thomas Funke, Partner, Osborne Clarke

Rick Cornelissen, Partner, Houthoff

Paul Hitchings, Managing Partner, Hitchings & Co

Rino Caiazzo, Founding Partner, Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati

„NOWE REGUŁY PRZECIWDZIAŁANIA NIEUCZCIWEMU WYKORZYSTYWANIU PRZEWAGI KONTRAKTOWEJ” – SEMINARIUM INP PAN

13 stycznia 2022,

Prawnicy naszej kancelarii uczestniczyli w webinarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Nowe reguły przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej”. Mec. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wygłosiła referat nt. „Praktyki bezwzględnie i względnie zakazane – nowy ustawowy katalog praktyk nazwanych”. Spotkanie i dyskusje z udziałem trójki prelegentów oraz uczestniczących w wydarzeniu kilkudziesięciu praktyków i akademików moderował mec. Grzegorza Materna.

https://inp.pan.pl/wydarzenia/webinarium-zakladu-prawa-konkurencji-13-01-2022-nowe-reguly-przeciwdzialania-nieuczciwemu-wykorzystywaniu-przewagi-kontraktowej/

„W KIERUNKU NOWYCH UNIJNYCH WYŁĄCZEŃ POROZUMIEŃ WERTYKALNYCH SPOD ZAKAZU POROZUMIEŃ OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ” – SEMINARIUM INP PAN

8 listopada 2021,

Mec. Grzegorz Materna poprowadził zorganizowane w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk webinarium pt. „W kierunku nowych unijnych wyłączeń porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję”. Mec. Materna wygłosił referat na temat „Ocena najpoważniejszych ograniczeń konkurencji w projekcie wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych” oraz moderował dyskusję z udziałem prelegentów oraz uczestników wydarzenia.

https://inp.pan.pl/wydarzenia/webinarium-zakladu-prawa-konkurencji-8-11-2021-nowe-unijne-reguly-wylaczen-porozumien-wertykalnych/

„III ENERGETYCZNE FORUM NAUKI I GOSPODARKI. INNOWACJE A ROZWÓJ RYNKU ENERGETYCZNEGO” – KONFERENCJA W INP PAN

30 września 2021,

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w konferencji pt. „III Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki. Innowacje a rozwój rynku energetycznego”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz fundację Mercatus et Civis. Konferencję objęli patronatem Minister Klimatu i Środowiska, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezes Urzędu Patentowego RP. Mec. Materna był członkiem komitetu naukowego Konferencji oraz wygłosił referat na temat „Prawo ochrony konkurencji dziś a rynki energetyczne”.

W tym samym czasie ukazała się również monografia „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” przygotowana pod redakcją mec. Grzegorza Materny i Jarosława Króla, prezesa fundacja Mercatus et Civis.

KONFERENCJA NAUKOWA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PT „PENALIZACJA NARUSZEŃ – RÓŻNORODNOŚĆ PODSTAW I PROCEDUR”

18 czerwca 2021,

Prawnicy naszej kancelarii wzięli udział w uroczystej konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Jubileuszu Pani Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej. W sesji panelowej poświęconej problemom prawa konkurencji Mec. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wygłosiła referat pt. „Pozaustawowe źródła prawa jako podstawy penalizacji w prawie antymonopolowym”, natomiast mec. Grzegorz Materna referat na temat „Kary pieniężne a kwalifikacja kompleksowych praktyk rynkowych jako odrębnych naruszeń prawa ochrony konkurencji i konsumentów”.

„PRAWO KONKURENCJI I PANDEMIA COVID-19. PRZEJŚCIOWE ZMIANY CZY TRWAŁE KONSEKWENCJE?” – SEMINARIUM INP PAN

14 czerwca 2021, Warszawa

Prawnicy naszej kancelarii uczestniczyli w webinarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Prawo konkurencji i pandemia COVID-19. Przejściowe zmiany czy trwałe konsekwencje?”. Mec. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wygłosiła referat nt. „Pandemia COVID-19 a nowe mechanizmy kontroli procesów inwestycyjnych”. Spotkanie i dyskusje z udziałem trójki prelegentów oraz uczestniczących w wydarzeniu kilkudziesięciu praktyków i akademików moderował mec. Grzegorza Materna.

Link do wydarzenia -> Prawo konkurencji i pandemia COVID-19. Przejściowe zmiany czy trwałe konsekwencje?

PRAWO KONKURENCJI A PANDEMIA KORONOWIRUSA – NOWY NUMER “IKAR”

15 czerwca 2021,

Ukazał się nowy numer “internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” (nr 1(10)/2021) poświęcony stosowaniu prawa konkurencji w obliczu pandemii koronawirusa i innych stanów kryzysowych w gospodarce, redagowany przez mec. Grzegorza Maternę.

Link do Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego – IKAR

DOROTHY HANSBERRY-BIEGUŃSKA WEŹMIE UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ “DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH W PRAKTYCE”

15 czerwca 2021,

Dorothy Hansberry-Bieguńska weźmie udział w dyskusji panelowej “Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w praktyce” podczas konferencji Competition Law Central & Eastern Europe conference, która odbędzie się 15 czerwca 2021 r.

LEGAL 500 PO RAZ KOLEJNY WYRÓŻNIŁ HANSBERRY TOMKIEL W SWOJEJ EDYCJI 2021

2021-05-04,

Miło nam poinformować, że Hansberry Tomkiel po raz kolejny została uznana przez Legal 500 za wiodącą kancelarię w zakresie prawa konkurencji w Polsce. Równocześnie Legal 500 uznał Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel za wiodącego prawnika w specjalizacji prawo konkurencji, a Dorothy Hansberry-Bieguńską zaliczył do najlepszych w tej dziedzinie w Polsce (“Hall of Fame.”)

HANSBERRY TOMKIEL PO RAZ KOLEJNY DOCENIONA W RANKINGU „Chambers Europe 2021”

12 kwietnia 2021,

Miło nam poinformować, że Hansberry Tomkiel po raz kolejny została uznana w rankingu „Chambers Europe 2021” za wiodącą kancelarię w zakresie prawa konkurencji. Chambers and Partners również po raz kolejny uznał Dorothy Hansberry-Bieguńską za jednego z najlepszych prawników specjalizujących się w prawie konkurencji w Polsce. Dziękujemy naszym klientom za ich rekomendacje i zaufanie, które znaczy dla nas bardzo dużo.

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY ECN+ W POLSCE – W STRONĘ SKUTECZNIEJSZEGO STOSOWANIA PRAWA KONKURENCJI?

2021-03-02, Konferencja UOKiK i CARS

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w panelu dotyczącym współpracy między organami ochrony konkurencji z prezentacją pt. „Od rozporządzenia 1/2003 do dyrektywy ECN+ – perspektywa polska (UOKiK)”.

„CYFROWE EKOSYSTEMY, BIG DATA I ALGORYTMY – WSPÓŁODDZIAŁYWANIE PRAWA KONKURENCJI, KONSUMENTÓW I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GOSPODARCE CYFROWEJ” – SEMINARIUM INP PAN

17 lutego 2021,

Mec. Grzegorz Materna poprowadził zorganizowane w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk webinarium pt. „Cyfrowe ekosystemy, big data i algorytmy – współoddziaływanie prawa konkurencji, konsumentów i ochrony danych osobowych w gospodarce cyfrowej”. Mec. Materna wygłosił wprowadzenie do tematu seminarium i moderował dyskusję z udziałem czwórki prelegentów oraz uczestniczących w wydarzeniu ponad 150 praktyków i akademików.

Link do INP PAN: “CYFROWE EKOSYSTEMY, BIG DATA I ALGORYTMY – WSPÓŁODDZIAŁYWANIE PRAWA KONKURENCJI, KONSUMENTÓW I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GOSPODARCE CYFROWEJ”

AKTY PRAWA MIĘKKIEGO W PRAKTYCE STOSOWANIA PRAWA KONKURENCJI – NR 5/2020 IKAR-a POD REDAKCJĄ MEC. GRZEGORZA MATERNY

Grudzień 2020 r.,

Ukazał się „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (nr 5/2020) poświęcony problematyce aktów prawa miękkiego w praktyce stosowania prawa konkurencji. Redaktorem naukowym tego numeru iKAR-a jest mec. Grzegorz Materna.

Link do: Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.

NOWE KOMPETENCJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ I UOKiK W ZAKRESIE KONTROLI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH – PERSPEKTYWA BIZNESU

2020-11-30, Kongres Prawo Konkurencji

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w Kongresie Prawa Konkurencji organizowanym przez Puls Biznesu. Jej prezentacja dotyczyła nowych kompetencji Komisji Europejskiej i UOKiK w zakresie kontroli inwestycji zagranicznych z perspektywy biznesu

GRUPY KAPITAŁOWE 2020

2020-10-27,

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wystąpiła na konferencji organizowanej przez Puls Biznesu z prezentacją na temat „Wrogie przejęcia – kontrola inwestycji zagranicznych przez UOKiK i KE (aktualne i spodziewane zmiany)”.

GOSPODARKA CYFROWA I POST CYFROWA A PRZEDSIĘBIORSTWO

2020-10-22, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w panelu „Gospodarka cyfrowa a przedsiębiorstwo” podejmując próbę odpowiedzi na pytania: Czy cyfryzacja zmienia charakter konkurencji między przedsiębiorstwami? Czy regulacje prawne nadążają za rozwojem gospodarki cyfrowej? W jakim zakresie prawo sprzyja, a w jakim stanowi barierę rozwoju gospodarki cyfrowej?

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW “OCHRONA KONKURENCJI W ŚWIETLE DZIAŁAŃ UOKiK”

14-15.10.2020,

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wystąpiła z prezentacją „Kontrola koncentracji – dotychczasowe i najnowsze uprawnienia UOKiK”.

„KARY PIENIĘŻNE ZA NARUSZENIA PRAWA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW A KWALIFIKACJA ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCÓW JAKO ELEMENTÓW JEDNEGO LUB ODRĘBNYCH NARUSZEŃ” – SEMINARIUM INP PAN

30 stycznia 2020,

Mec. Grzegorz Materna poprowadził zorganizowane w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk seminarium pt. „Kary pieniężne za naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów a kwalifikacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń”. Mec. Materna wygłosił wprowadzenie do tematu seminarium i moderował dyskusję z udziałem trzech prelegentów i publiczności złożonej z ponad 60 praktyków, akademików i przedstawicieli organu antymonopolowego.

Seminarium INP PAN

PROBLEMY IMPLEMENTACJI DYREKTYWY ECN+ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UE – NOWY NUMER “YARS”

2020-01-01,

Ukazał się nowy numer “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (nr 12(20)/2019) poświęcony głównie problemom i wyzwaniom implementacji dyrektywy (EU) 2019/1 (tzw. “Dyrektywy ECN+”) do krajowych systemów prawnych Państw Członkowskich UE. Ten numer YARS był redagowany wspólnie przez pracownika naszej kancelarii, mec. Grzegorza Maternę i przez prof. Annę Piszcz.

WARSZTATY DLA BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH PRZYGOTOWANE I PRZEPROWADZONE PRZEZ PRAWNIKÓW HANSBERRY-TOMKIEL

16 Grudnia 2019,

Mec. Dorota Podsiedzik-Malec i mec Grzegorz Materna przygotowali i przeprowadzili warsztaty dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztaty dotyczyły głownie zagadnień związanych z prawem ochrony konsumentów.

SKUTECZNE WYKRYWANIE KARTELI – WARSZTATY DLA BIAŁORUSKIEGO MINISTERSTWA REGULACJI ANTYMONOPOLOWYCH I HANDLU

6 listopada 2019, Mińsk, Białoruś

Mec. Grzegorz Materna wziął udział w warsztatach na temat skutecznego wykrywania karteli, zorganizowanych dla przedstawicieli białoruskiego Ministerstwa Regulacji Antymonopolowych i Handlu przez OECD i UOKiK. Wystąpienie mec. Materny dotyczyło polskich doświadczeń w zwalczaniu zmów przetargowych, w tym roli współpracy między organem antymonopolowym i innymi organami władzy.

„STANDARDY OCHRONY PRAW W POSTEPOWANIU ANTYMONOPOLOWYM – ZNANE PROBLEMY, NOWE PYTANIA” – SEMINARIUM INP PAN

13 listopada 2019,

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Standardy ochrony praw w postępowaniu antymonopolowym – znane problemy, nowe pytania”. W trakcie seminarium mec. Materna wygłosił referat dotyczący wybranych problemów ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa UOKiK.

Program seminarium

„II ENERGETYCZNE FORUM NAUKI I GOSPODARKI. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA UCZESTNIKÓW RYNKU ENERGII” – KONFERENCJA W INP PAN

2019-10-18,

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz fundacja Mercatus et Civis pt. „II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Mec. Materna był członkiem komitetu naukowego Konferencji oraz przewodniczył jednemu z paneli dyskusyjnych.

„MIĘDZY SKUTECZNOŚCIĄ PRAWA KONKURENCJI UE A GWARANCJAMI PRAW PRZEDSIĘBIORSTW” – NUMER SPECJALNY EUROPEJSKIEGO PRZEGLĄDU SĄDOWEGO POŚWIĘCONY PRAWU KONKURENCJI

2019-10-01,

Ukazał się numer specjalny „Europejskiego Przeglądu Sądowego” (nr 10/2019) poświęcony problematyce skuteczności prawa konkurencji UE i gwarancji praw przedsiębiorstw. Redaktorem naukowym tego numeru EPS jest pracownik naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna. Czasopismo zawiera również tekst jego autorstwa pt. „Gwarancje niezależności organu ochrony konkurencji w Dyrektywie ECN+ a status Prezesa UOKiK”.

WŁOSKIE PODEJŚCIE DO PROGRAMÓW COMPLIANCE A SANKCJE ZA NARUSZENIE PRAWA KONKURENCJI – ARTYKUŁ w iKAR

Pazdziernik 2019,

Ukazał się „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (nr 6/2019) z artykułem przedstawiciela naszej kancelarii, mec. Grzegorza Materny, pt. “Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność łagodząca wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato)”.

DO ZESPOŁU PRAWNIKÓW KANCELARII HANSBERRY TOMKIEL DOŁĄCZA MECENAS ANNA DĄBROWSKA-HANAS

19 sierpnia 2019,

Kancelaria Hansberry Tomkiel rozpoczęła współpracę z Anną Dąbrowską-Hanas, radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem, która specjalizuje się przede wszystkim w prawie ochrony konsumentów oraz sprawach sadowych z obszaru prawa konkurencji i ochrony konsumentów.

POWOŁANIE DOROTHY HANSBERRY-BIEGUŃSKIEJ DO ZARZĄDU POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI FULBRIGHTA

31 maja 2019,

Milo nam poinformować, ze 31 maja 2019 r. Pani Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher, powołała Dorothy Hansberry-Bieguńską do Zarządu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Komisja prowadzi prestiżowy i cieszący się uznaniem program międzynarodowej wymiany edukacyjno-kulturalnej miedzy Stanami Zjednoczonymi a Polska. Poprzez swoje programy Komisja wspiera badania naukowe, nauczanie i inne działania edukacyjne skierowane do studentów, stypendystów i instytucji z USA i Polski. W 2019 roku Program Fulbrighta w Polsce świętuje swoje 60. urodziny.

W uzasadnieniu nominacji Pani Ambasador napisała:

„Jestem przekonana, ze dzięki Pani znajomości prawa amerykańskiego i polskiego, zaangażowaniu w wymianę edukacyjną miedzy USA a Polską oraz doświadczeniu wynikającemu z wieloletniego pobytu w Polsce, jest Pani świetnie przygotowana, aby wspierać Komisje w jej strategicznym rozwoju jako jeden z najważniejszych programów Fulbrighta na świecie”.

HANSBERRY TOMKIEL PO RAZ KOLEJNY Z WYRÓŻNIENIEM W RANKINGACH CHAMBERS, LEGAL 500 ORAZ GCR

2019-04-01,

Według tegorocznego rankingu Legal 500 Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel znajdują się w gronie wiodących prawników specjalizujących się w prawie ochrony konkurencji w Polsce.

POMOCNICTWO JAKO SZCZEGÓLNA FORMA UCZESTNICTWA W ANTYKONKURENCYJNYCH POROZUMIENIACH – SEMINARIUM INP PAN

3 kwietnia 2019,

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa w antykonkurencyjnych porozumieniach – w świetle prawa UE i polskiego”. W trakcie seminarium mec. Materna wygłosił referat prezentujący zastrzeżenia co do stosowania unijnej koncepcji odpowiedzialności pomocników kartelu w postępowaniach przed Prezesem UOKiK.

SKOMPLIKOWANE PRAWO KREUJE WYZWANIA DLA KONTROLI ANTYMONOPOLOWEJ – ARTYKUŁ W prawo.pl

2019-03-01,

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel przygotowała opinie dla portalu prawo.pl. Mecenas wypowiedziała się na temat kontroli fuzji i przejęć w artykule “Skomplikowane prawo kreuje wyzwania dla kontroli antymonopolowej“. Wiecej>>> www.prawo.pl.

UOKIK PROWADZI POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE WS. PRZEJĘCIA EUROZETU PRZEZ AGORĘ – KOMENTARZ

2019-03-01,

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel udzieliła komentarza do artykułu na temat prowadzonego przez UOKiK postępowania wyjaśniającego w sprawie możliwego przejęcia Grupy Eurozet przez Agore. Wiecej>>> www.wirtualnemedia.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO WOBEC NIECIĄGŁOŚCI ROZWOJU. CYFRYZACJA I DOSTĘP. POLARYZACJA I DOSTOSOWANIE – KONFERENCJA SGH

7 marca 2019, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w X jubileuszowej konferencji z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” zorganizowanej przez Instytut Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Tematem wystąpienia mecenas Krasnodębskiej był “Wpływ rozwoju technologicznego i cyfryzacji na politykę konkurencji – wyzwania dla przedsiębiorców“.

PROGRAMY COMPLIANCE A SANKCJE STOSOWANE PRZEZ ORGANY OCHRONY KONKURENCJI – SEMINARIUM INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN

8 stycznia 2019, Warszawa

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?”. W trakcie seminarium mec. Materna wygłosił referat na temat wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autoritŕ Garante della Concorrenza e del Mercato) w sprawie compliance, określających warunki uznania faktu wprowadzenia programu compliance za okoliczność łagodzącą wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych.

STOSOWANIE PRAWA KONKURENCJI W WARUNKACH GOSPODARKI CYFROWEJ – artykuł w iKAR 8/2018

2019-01-01, Warszawa

Ukazał się „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (nr 8/2018) poświęcony problemom stosowania reguł ochrony konkurencji w warunkach gospodarki cyfrowej. Redaktorem naukowym tego numeru iKAR-a jest pracownik naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna. Czasopismo zawiera również teksty jego autorstwa:

  • Nowe technologie, Big Data i gospodarka cyfrowa: aktualne wyzwania dla prawa konkurencji (od redaktora prowadzącego)
  • Klauzule o zakazie konkurencji jako bariera rozwoju alternatywnych kanałów rezerwacji taksówek w świetle decyzji Autoritŕ Garante della Concorrenza e del Mercato z 27.06.2018 r. (sprawa I801B, Taxi – Milano)
  • XIII Antitrust Conference ‘Antitrust between EU Law and National Law’, Treviso (Wlochy), 24-25 maja 2018. Sprawozdanie z konferencji

 

W POSZUKIWANIU WIĘKSZEJ SKUTECZNOŚCI – NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA DLA PRAWA KONKURENCJI W ERZE GLOBALIZACJI I ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII – ARTYKUŁ W MONITORZE PRAWNICZYM

2019-01-01, Warszawa

Publikacja artykułu “W poszukiwaniu większej skuteczności – najważniejsze wyzwania dla prawa konkurencji w erze globalizacji i rozwoju nowych technologii”, w: Monitor Prawniczy 2/2019 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

X KONGRES PRAWO KONKURENCJI

15 listopada 2018, Warszawa

Redakcja dziennika Puls Biznesu już po raz 10 zorganizowała Kongres Prawo Konkurencji. Podczas spotkania eksperci reprezentujący wiodące kancelarie prawne zajmujące się przepisami antymonopolowymi, omówili m.in.: zakres dopuszczalnej współpracy pomiędzy konkurentami, cele i zakres programów antitrust compliance w przedsiębiorstwach, problem konsorcjum przetargowego w świetle prawa zamówień publicznych i prawa konkurencji oraz praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania programu leniency. Przedstawiono także ciekawe case studies. Jak co roku wśród uczestników przeważali dyrektorzy działów prawnych firm oraz radcowie prawni.
Mecenas Małgorzata Krasnodębska Tomkiel zaprezentowała uczestnikom temat “Porozumienia wertykalne i dystrybucja online w świetle najnowszego orzecznictwa z zakresu prawa konkurencji“.

10 DOROCZNA KONFERENCJA GCR LIVE W BRUKSELI: SZERSZE SPOJRZENIE

10 lipca 2018 r.,

Mecenas Hansberry-Bieguńska miała przyjemność występować jako panelistka na 10 Dorocznej Konferencji GCR Live – Szersze spojrzenie, która odbyła się 10 lipca br. w Brukseli. Podczas panelu dotyczącego roli indywidualnych pracowników w kontekście egzekwowania prawa konkurencji dyskutowano o wpływie na sytuacje pracowników procedur zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing), praktyk rekrutacyjnych (umowy o zakazie przejmowania pracowników), a także o sankcjach karnych, prawach pracowników oraz ochronie danych osobowych podstawie amerykańskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji. W dyskusji uczestniczyli: mec. Hansberry-Bieguńska, Jaswinder Nakhwal, partner w Peters & Peters, Londyn; Creighton Macy, partner w Baker McKenzie, Waszyngton, oraz Christian Bayart, partner in Allen & Overy, Antwerpia.

MODYFIKOWANIE ZAKRESU POSTĘPOWANIA PRZED PREZESEM UOKIK – SEMINARIUM INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN

13 czerwca 2018, Warszawa

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Wzmacnianie pozycji strony czy niepotrzebny formalizm? Stanowisko sadów dot. modyfikowania zakresu postępowania przed Prezesem UOKiK”. Mecenas Materna wygłosił referat poświęcony orzecznictwu sadowemu w sprawie dopuszczalności zmiany przez Prezesa UOKiK zakresu analizy sprawy po wszczęciu właściwego postępowania administracyjnego.

HANSBERRY TOMKIEL Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJE O WYRÓŻNIENIU W RANKINGACH CHAMBERS, LEGAL 500 ORAZ GCR W ROKU 2018

Maj, 2018,

Według rankingu 2018 Legal 500:

Dorothy Hansberry-Bieguńska z Kancelarii Hansberry Tomkiel jest “doświadczona, rzetelna i kompetentna prawniczka, udzielająca jasnych, przemyślanych porad, zdeterminowana, aby osiągnąć jak najlepszy wynik”. Kancelaria reprezentowała m.in. międzynarodową spółkę w sprawie zarzutów o wertykalna zmowę cenową. Rekomendowanymi prawnikami są również Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna. Do zespołu z kancelarii Greenberg Traurig Grzesiak sp. k. dołączył Antoni Bolecki.

Ponadto według rankingu Legal 500 mecenas Hansberry-Bieguńska należny do grona najlepszych specjalistów prawa ochrony konkurencji w Polsce.

W rankingu Chambers Europe Guide również wyróżniono Kancelarie Hansberry Tomkiel, a mecenas Hansberry-Bieguńską wymieniono jako czołowego na rynku prawnika specjalizującego się w prawie konkurencji (kategoria Band 1):

Dorothy Hansberry-Bieguńska z Hansberry Tomkiel ma doskonalą opinie na rynku, a klienci cenią jej ekspercka wiedzę w zakresie prawa antymonopolowego. „Z zaangażowaniem walczy w sprawach swoich klientów, chroniąc ich interesy” — powiedziała jedna z ankietowanych osób. „Jej duże doświadczenie obejmuje zarówno sporne, jak i niesporne sprawy z zakresu prawa ochrony konkurencji”.

Przy ocenie Kancelarii Hansberry Tomkiel w rankingu GCR napisano:

„Działalność młodej, butikowej kancelarii Hansberry Tomkiel po trzech latach działalności wygląda bardzo obiecująco. Praktykę prowadzą Dorothy Hansberry-Bieguńska oraz Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, która pełniła wcześniej funkcje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zespół powiększył się w tym roku o nowego partnera, cenionego pełnomocnika procesowego w sprawach ochrony konkurencji, Antoniego Boleckiego. Do zespołu należy także jako senior lawyer radca prawny Grzegorz Materna, były dyrektor w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kancelaria współpracuje z dwoma doświadczonymi radcami prawnymi, ale planuje zatrudnić stałych współpracowników w swojej praktyce prawa ochrony konkurencji.

Mocna strona Kancelarii są postępowania sadowe. Kancelaria doradza Jastrzębskiej Spółce Węglowej w nieszablonowym postępowaniu o odszkodowanie. Kancelaria kontynuuje działalność doradczą dla klientów z rożnych branż, w tym wydawniczej, dystrybucji luksusowych produktów konsumenckich, farmaceutycznej oraz bankowej.”

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE – KONFERENCJA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN

24 kwietnia 2018, Warszawa

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji oraz INP PAN w Warszawie poświęconej zagadnieniom prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji i nowych technologii. Mecenas Materna przedstawił referat na temat “Projekt tzw. dyrektywy efektywnościowej – czy unijna reforma może poprawić egzekwowanie reguł konkurencji przez Prezesa UOKiK?.

IV WYSZECHRADZKA KONFERENCJA O PRAWIE KONKURENCJI

5 lutego 2018, Budapeszt

Dorothy Hansberry-Bieguńska wystąpiła jako panelistka, wypowiadając się na temat, czy organy ochrony konkurencji powinny obniżać wysokość nakładanych kar w przypadku istnienia programów compliance. Dyskusja panelowa z udziałem prawników była ożywiona i doprowadziła do rożnych wniosków.
Z inicjatywy węgierskiego organu ochrony konkurencji, GVH, przedstawiciele organów ochrony konkurencji państw grupy V4+ już po raz drugi spotkali się na konferencji poświęconej prawu konkurencji, zorganizowanej w Budapeszcie w okresie prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej.
Cel konferencji znakomicie przedstawiono na stronie internetowej GVH, jednego z promotorów konferencji: „Organa ochrony konkurencji państw Grupy Wyszehradzkiej, a także Austrii i Słowenii, często stają przed podobnymi problemami. Dotyczą one zarówno efektywności działań w zakresie wykrywania działalności kartelowej, jak i narzędzi prawnych, jakimi dysponują, a także kontroli przejęć i zapewniania prawa do rzetelnego procesu sadowego. Ścisła współpraca regionalnych organów ochrony konkurencji może prowadzić do opracowania rozwiązań takich trudności.”

GCR 100 – KANCELARIA HANSBERRY TOMKIEL Z WYSOKA REKOMENDACJĄ GLOBAL COMPETITION REVIEW 2018 SURVEY

2018-01-01,

Global Competition Review (“GCR”) uznał Hansberry Tomkiel za wysoce rekomendowaną w światowym rankingu kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w prawie konkurencji (GCR 100, edycja 2018). Według GCR “Kancelaria jest szczególnie polecana w sporach sądowych”.

DO ZESPOŁU PRAWNIKÓW KANCELARII HANSBERRY TOMKIEL DOŁĄCZA MECENAS DOROTA PODSIEDZIK-MALEC

8 stycznia 2018,

Aby móc oferować naszym klientom jeszcze szerszy zakres usług, nasza kancelaria rozpoczyna współprace z Dorota Podsiedzik-Malec, byłym dyrektorem w UOKiK i GUNB, która specjalizuje się przede wszystkim w prawie ochrony konsumentów, przepisach z zakresu nadzoru rynku, w tym wyrobów budowlanych oraz sprawach sądowych z obszaru prawa konkurencji i ochrony konsumentów.

COMPETITION LITIGATION, POLAND – PUBLIKACJA W INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO: COMPETITION LITIGATION 2018

2017-09-01,

Publikacja opracowania dotyczącego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji – Competition Litigation 2018, Poland, w: The International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation 2018, Global Legal Group Ltd, (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Dorothy Hansberry-Bieguńska. Grzegorz Materna).

OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH – DEBATA

16 marca 2017, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel reprezentowała nasza kancelarie podczas debaty Ochrona praw konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych zorganizowanej przez redakcje portalu TELKO.in.
Dyskusja z udziałem przedstawicieli największych dostawców usług telekomunikacyjnych (Orange, Play, T-Mobile), Federacji Konsumentów oraz prawników i ekspertów rynku, dotyczyła przede wszystkim możliwości współpracy regulatora z przedsiębiorcami.
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel odniosła się do najnowszych działań UOKiK w odniesieniu do tego rynku, z uwzględnieniem najczęściej piętnowanych praktyk w odniesieniu do rożnych grup operatorów.
Omówiła też ważne dla przedsiębiorców ostatnie zmiany w przepisach prawa wprowadzonych nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2016 r. (takie jak np. rekompensata publiczna, tzw. tajemniczy klient czy nowy model eliminowania z obrotu klauzul abuzywnych).

KANCELARIA HANSBERRY TOMKIEL W POSZERZONYM SKŁADZIE

3 kwietnia 2017,

Kierując się potrzebą jak najbardziej kompleksowej obsługi klientów, kancelaria Hansberry-Tomkiel rozbudowuje zespół, do którego dołącza Antoni Bolecki. Doktor nauk ekonomicznych i radca prawny z wieloletnim stażem, specjalizuje się miedzy innymi w sprawach sądowych z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów.

PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWEMU WYKORZYSTYWANIU PRZEWAGI KONTRAKTOWEJ – SEMINARIUM INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

28 lutego 2017,, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna wzięli udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych PAN poświęconym nowo przyjętej ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel zaprezentowała referat na temat rozwiązań zawartych w tej ustawie, a Grzegorz Materna moderował dyskusje z udziałem przedstawicieli praktyki stosowania prawa, doktryny i reprezentantów UOKiK.

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: ROLA PREZESA UOKiK NA PRZYKŁADZIE ZAMÓWIEŃ IN-HOUSE – SEMINARIUM INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

15 grudnia 2016, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna wzięli udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych PAN poświęconym wybranym zagadnieniom związanym z nowelizacją Prawa zamówień publicznych z 22.06.2016 r. Grzegorz Materna omówił wprowadzone tą nowelizacją uregulowania gwarantujące warunki rozwoju konkurencji w sferze zamówień publicznych. Tematem wystawienia Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel były ograniczenia warunków rozwoju konkurencji wynikające z zamówień in-house oraz argumenty świadczące o istnieniu podstaw do interwencji Prezesa UOKiK w przypadku nadużywania tej instytucji przez zamawiających.

NOWELIZACJA PRAWA KONKURENCJI – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PRIVATE ENFORCEMENT – WARSZTATY

28-29 listopada 2016, Warszawa

Przedstawiciele naszej kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna, byli prelegentami warsztatów na temat Nowelizacja prawa konkurencji – implementacja dyrektywy private enforcement. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel przedstawiła prezentacje na temat „Dyrektywa private enforcement i jej wpływ na orzecznictwo polskie i europejskie”, zaś Grzegorz Materna prezentacje na temat postępowania przed Prezesem UOKiK.

THE POLISH COMPETITION AUTHORITY FINES A PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR ANTICOMPETITIVE CONDUCT AIMED AT THE GOVERNMENTAL TREATMENT OF INFERTILITY PROGRAMME – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS BULLETIN

2016-11-01,

Publikacja artykułu The Polish Competition Authority fines a professional association for anticompetitive conduct aimed at the governmental treatment of infertility programme (Association of Medical Centers), w: e-Competitions Bulletin, November 2016, Art. N° 81975 (Grzegorz Materna)

EUROPEAN COMPETITION FORUM

28-30 października 2016, Como, Włochy

Przedstawicielki kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Dorothy Hansberry-Bieguńska wzięły udział w European Competition Forum zorganizowanym we Włoszech przez Compass Lexecon.

I KONGRES SAMOZATRUDNIONYCH

20 października 2016, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w I Kongresie Samozatrudnionych zorganizowanym przez Szkołę Główną Handlową. Zaprezentowała uczestnikom temat Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na tle Europy – ochrona konkurencji.

REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WPiA UL

29-30 wrzesień 2016, Łódź

Przedstawiciele kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna wzięli udział w III Międzynarodowej Konferencji Reforma prawa zamówień publicznych – strategiczne zamówienia publiczne zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawili referat na temat „Zapewnienie warunków rozwoju konkurencji w świetle nowelizacji Prawa zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. – wybrane zagadnienia”.

NIE ZMAWIAJ SIĘ W PRZETARGU!

2016-08-01,

Publikacja artykułu “Nie zmawiaj się w przetargu!”, w: Gazeta Bankowa 8/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

COMPETITION LITIGATION, POLAND – PUBLIKACJA W INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO: COMPETITION LITIGATION 2017

2016-09-01,

Publikacja opracowania “Competition Litigation, Poland”, w: The International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation 2017, Global Legal Group Ltd, (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Dorothy Hansberry-Bieguńska).

ADMINISTRATIVE COMPETITION PROCEDURE AND JUDICIAL REVIEW IN POLAND – ARTYKUL W KSIĄŻCE “THE PROCEDURAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF COMPETITION LAW: EUROPEAN FRAMEWORKS – CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVES” (EUROPA LAW PUBLISHING)

2016-09-01,

Publikacja artykułu “Administrative Competition Procedure and Judicial Review in Poland”, w: C.I. Nagy (red.) The procedural aspects of the application of competition law: European frameworks – Central European perspectives, Europa Law Publishing, Groningen 2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Grzegorz Materna, współautorstwo z dr hab. prof. INP PAN Krystyna Kowalik-Bańczyk). Artykuł opublikowano w ramach przygotowanej pod redakcja profesora Csongor István Nagy pracy zbiorowej, będącej częścią projektu organizowanego przez Comenius University in Bratislava, Palacký University Olomouc, INP PAN oraz HAS CSS Federal Markets “Momentum” Research Group.

ZMOWY PRZETARGOWE W PRAWIE OCHRONY KONKURENCJI I PRAWIE KARNYM – MONOGRAFIA

2016-09-01,

Publikacja monografii Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 (Grzegorz Materna). W publikacji przedstawiona jest analiza przyjętego w polskim systemie prawnym modelu wielotorowej odpowiedzialności – antymonopolowej i karnej – za zmowy przetargowe.

REKOMPENSATA PUBLICZNA: NOWY ŚRODEK SKUTECZNEJ ELIMINACJI NIEPOŻĄDANYCH ZJAWISK RYNKOWYCH PRZEZ PREZESA UOKiK – SEMINARIUM INP PAN

15 czerwca 2016, Warszawa

Przedstawiciele naszej kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna wzięli udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk poświęconym rekompensacie publicznej – coraz powszechniej stosowanemu przez Prezesa UOKiK instrumentowi kompensowania poszkodowanym konsumentom, w decyzji administracyjnej, kosztów poniesionych wskutek nagannej praktyki przedsiębiorcy.

Grzegorz Materna zaprezentował referat na temat „Rekompensata publiczna – nowy środek skutecznej eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych przez Prezesa UOKiK?”, a Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel moderowała dyskusję z udziałem zarówno przedstawicieli praktyki stosowania prawa i doktryny, jak i reprezentantów UOKiK.

KOMENTARZ DO WYROKU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

2016-06-01,

Publikacja artykułu “Działalność administratora platformy obsługującej rezerwacje a uzgodniona praktyka firm korzystających z platformy – komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-74/14 „Eturas” i inni p-ko Najwyższy sad administracyjny Litwy”, w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 06/2016 (Grzegorz Materna).

PROGRAMY ŁAGODZENIA KAR W POLSKIM I AMERYKAŃSKIM PRAWIE OCHRONY KONKURENCJI A DOSTEPNOŚĆ MATERIAŁÓW LENIENCY DLA OSÓB DOCHODZĄCYCH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH W SPRAWACH KARTELI I ANTYKONKURENCYJNYCH POROZUMIEŃ” – ARTYKUŁ W iKAR

2016-08-01,

Publikacja artykułu Programy łagodzenia kar w polskim i amerykańskim prawie ochrony konkurencji a dostępność materiałów leniency dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych w sprawach karteli i antykonkurencyjnych porozumień, w: internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 5(05)/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Dorothy Hansberry-Bieguńska, Grzegorz Materna)

IN-HOUSE, CZYLI MONOPOL GMINY – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2016-06-01,

Publikacja artykułu “In-house, czyli monopol gminy”, w: Gazeta Bankowa 7/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW – ISTOTA I SPODZIEWANE SKUTKI NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN – ARTYKUŁ W MONITORZE PRAWNICZYM

2016-06-01,

Publikacja artykułu “Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – istota i spodziewane skutki najważniejszych zmian”, w: Monitor Prawniczy 11/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

PROGRAM #RZECZoPrawie – ROZMOWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I RYNKOWYCH KONSEKWENCJACH WPROWADZENIA SYSTEMU IN-HOUSE

19 maja 2016,

O tym jakie, problemy mogą spowodować najnowsze zmiany w zamówieniach publicznych, czy nowe przepisy o tzw. zamówieniach in-house ogranicza konkurencję i których przedsiębiorców będą dotyczyły wprowadzone zmiany Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel rozmawiała z Ewa Usowicz w programie #RZECZoPRAWIE.

MISSELLING, CZYLI SPRZEDAŻ NIEETYCZNA – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2016-06-01,

Publikacja artykułu “Misselling, czyli sprzedaż nieetyczna”, w: Gazeta Bankowa 6/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

21st ANNUAL EU COMPETITION LAW AND POLICY WORKSHOP: STRONGER NCAs – PROCEDURES, POWERS, PROSPECTS

3-4 Czerwca 2016, Florencja

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w 21. Międzynarodowych Warsztatach poświęconych przepisom antymonopolowym i polityce ochrony konkurencji zorganizowanych przez Wydział Prawa European University Institute (EUI). Tegoroczne spotkanie Stronger NCAs – Procedures, Powers, Prospects poświęcone było roli krajowych organów antymonopolowych we wdrażaniu i egzekwowaniu europejskich przepisów ochrony konkurencji. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. byli i obecni prezesi europejskich organów. Małgorzata Krasnodębska zaprezentowała polskie doświadczenia przez pryzmat znowelizowanej w styczniu 2015 roku ustawy antymonopolowej dającej prezesowi UOKiK szersze uprawnienia w egzekwowaniu prawa i zwalczaniu praktyk ograniczających konkurencje.

  • program warsztatów
  • prezentacja Malgorzaty Krasnodebskiej – Tomkiel

KOŁO NAUKOWE PRAWA GOSPODARCZEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UW

7 kwietnia 2016, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel była gościem podczas spotkania Kola Naukowego Prawa Gospodarczego WPiA UW. Dyskusja poświęcona była tematowi “Przeciwdziałanie klauzulom niedozwolonym” i dotyczyła nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

XXIII KONFERENCJA ENERGERTYCZNA EuroPOWER

13-14 kwietnia 2016, Warszawa, Warszawa

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w panelu “Jednolity europejski rynek energii elektrycznej oraz gazu a budowa konkurencyjnego rynku sektora energii w Polsce” podczas XXIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW – SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

14 kwietnia 2016,

Przedstawiciele naszej kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna wzięli udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk “Najważniejsze zmiany w sferze ochrony konsumentów w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1634)”.
Moderatorem dyskusji był Grzegorz Materna, a Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel zaprezentowała temat: Nowa forma kontroli w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (tzw. „tajemniczy klient”).

ZAMÓWIENIA IN-HOUSE: ZA I PRZECIW – DEBATA RZECZPOSPOLITEJ

20 kwietnia 2016, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w eksperckiej debacie “Zamówienia in-house: za i przeciw” zorganizowanej przez redakcje Rzeczpospolitej. W gronie przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju, parlamentu, NIK, samorządu lokalnego i przedsiębiorców dyskutowano na temat konsekwencji wprowadzenia nowych regulacji na rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Eksperci podkreślali, że możliwość zlecania zadań spółkom komunalnym czy celowym bez przetargów musi poprzedzić rzetelna analiza.

IN-HOUSE, CZYLI NADCHODZI MONOPOL NA ODBIÓR ODPADÓW – ARTYKUŁ W RZECZPOSPOLITEJ

26 kwietnia 2016,

Publikacja artykułu “In-house, czyli nadchodzi monopol na odbiór odpadów”. Autorka przedstawia negatywne z punktu widzenia przedsiębiorców i konsumentów konsekwencje nowelizacji prawa zamówień dotyczące regulacji rynku odpadów komunalnych. W: Rzeczpospolita, 26 kwietnia 2016, (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

KARA ZA KLAUZULE NIEDOZWOLONE – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2016-05-01,

Publikacja artykułu “Kara za klauzule niedozwolone”, w: Gazeta Bankowa 5/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

NOWE PRZEPISY CHRONIĄCE KONSUMENTÓW – KONSEKWENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

19 kwietnia 2016, Warszawa

19 kwietnia 2015 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się debata z na temat nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przedstawiciele: Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacji Konsumentów, kancelarii prawnych oraz przedsiębiorcy reprezentujący sektor finansowy, energetyczny i telekomunikacyjny na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń dyskutowali o konsekwencjach wprowadzonych zmian. Organizatorami spotkania były kancelaria Hansberry-Tomkiel oraz Gazeta Bankowa.

WARUNKI PODEJMOWANIA KONTROLI I PRZESZUKAŃ W POSTĘPOWANIACH Z ZAKRESU OCHRONY KONKURENCJI PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ASPEKCIE ORZECZNICTWA NA TLE ART. 8 ETPCZ – ARTYKUŁ W iKAR

2015-12-01,

Publikacja artykułu “Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie orzecznictwa na tle art. 8 ETPCz”, w: kwartalnik iKAR, 8(4)/2015 (Grzegorz Materna)

OGRANICZENIE KONKURENCJI JAKO CZYNNIK LIMITUJĄCY ZASTOSOWANIE ART. 6 UST. 1 PKT 7 UOKIK DO POROZUMIEŃ INGERUJĄCYCH W PRZEBIEG PRZETARGÓW – ARTYKUŁ

2016-01-01,

Publikacja artykułu “Ograniczenie konkurencji jako czynnik limitujący zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokk do porozumień ingerujących w przebieg przetargów”, w: T. Skoczny (red.) Prawo konkurencji. 25 lat, Warszawa 2016 (Grzegorz Materna)

CRIMINAL ANTITRUST UPDATE – TELESEMINARIUM AMERICAN BAR ASSOCIATION

18 lutego 2016,

Dorothy Hansberry Bieguńska i Grzegorz Materna wzięli udział w międzynarodowym teleseminarium „Criminal Antitrust Update” zorganizowanym przez American Bar Association. Przedstawiciele naszej kancelarii zaprezentowali europejskie doświadczenia związane z ochrona konkurencji, w dyskusji uczestniczyli tez eksperci ze Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Dorothy Hansberry-Bieguńska omówiła wyrok TSUE z 20 stycznia 2016 roku dotyczącego relacji pomiędzy unijnym i krajowym programem leniency (sprawa C-428/14, DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA v. Autoritŕ Garante Della Concorrenza e del Mercato). Trybunał podkreślił miedzy innymi, ze w unijnym prawie antymonopolowym nie funkcjonuje zasada one-stop-shop. Kolejna cześć wystąpienia Dorothy Hansberry-Bieguńskiej dotyczyła przyjętej przez Rade Ministrów we wrześniu 2015 roku „Polityki ochrony konkurencji i konsumentów”. Zgodnie z tym dokumentem urząd antymonopolowy będzie posługiwał się analiza ekonomiczna przy identyfikowaniu i ściganiu porozumień wertykalnych.
Grzegorz Materna omówił wyrok TSUE z 21 stycznia 2016 roku (sprawa C-74/14, “Eturas” UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencij ostaryba). Wyjaśnił, ze w wyroku tym Trybuna jasno precyzuje warunki, przesadzające o istnieniu uzgodnionej praktyki lub porozumienia:

  • kwestionowane zachowanie jest inicjowane jednostronnie przez specyficznego „koordynatora” działalności przedsiębiorców, którzy względem siebie są konkurentami;
  • szczególne cechy jednostronnego działania „koordynatora” sugerują, ze jest ono widocznym efektem zmowy, nawet jeśli niemal wszystkie zebrane materiały dowodowe jedynie potwierdzają to jednostronne zachowanie.

TAJEMNICZY KLIENT W AKCJI – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2016-03-01,

Publikacja artykułu “Tajemniczy klient w akcji”, w: Gazeta Bankowa 4/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

OCHRONA PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW W PRAWIE KONKURENCJI – WARSZTATY

7-8 marca 2016, Warszawa

Przedstawiciele naszej kancelarii, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna, byli prelegentami warsztatów na temat “Ochrona praw przedsiębiorców w prawie konkurencji”. Wystąpienie Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel dotyczyło implementacji Dyrektywy Private Enforcement i obejmowało takie zagadnienia jak prywatnoskargowy tryb ochrony konkurencji, dochodzenie roszczeń na etapie sadowym oraz wysokość odszkodowań. Z kolei Grzegorz Materna omówił obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy jako strony postępowania antymonopolowego. Tematem wystąpienia był m.in. zakres ciążących na przedsiębiorcach obowiązków udostępniania Prezesowi UOKiK informacji i dokumentów, a także zabezpieczenie tajemnic przedsiębiorstwa przekazanych temu organowi przed udostępnieniem osobom niepowołanym.

NOWE PRZEPISY CHRONIĄCE KONSUMENTÓW – KONSEKWENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DEBATA

19 kwietnia 2016, Warszawa, Hotel Sheraton

Zapraszamy do udziału w debacie“Nowe przepisy chroniące konsumentów – konsekwencje dla przedsiębiorców” na temat nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Spotkanie będzie doskonałą okazja do przedyskutowania w gronie ekspertów praktycznego wymiaru nowych przepisów. Debata organizowana przez nasza kancelarie we współpracy z redakcja Gazety Bankowej odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. (wtorek), w godzinach 14.00 – 17.30 w Hotelu Sheraton w Warszawie.

POROZUMIENIA WERTYKALNE – CO WARTO WIEDZIEĆ – ARTYKUŁ W RZECZPOSPOLITEJ

4 lutego 2016,

Publikacja artykułu “Porozumienia wertykalne – co warto wiedzieć”. Autorka omawia ten rodzaj antykonkurencyjnych praktyk pod katem obowiązujących przepisów i najnowszego orzecznictwa UOKiK. W: Rzeczpospolita (s. C8, Analizy&Opinie) 4 lutego 2016, (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

I TY TEŻ PRZEPŁACIŁEŚ ZA ZEGAREK – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2016-01-01,

Publikacja artykułu “I Ty tez przepłaciłeś za zegarek”, w: Gazeta Bankowa 2/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

THE POLISH COMPETITION AUTHORITY IMPOSES SANCTIONS FOR RETAIL PRICE MAINTENANCE IN THE WRISTWATCH DISTRIBUTION SECTOR WHILE ANNOUNCING A NEW ECONOMIC- BASED APPROACH TO VERTICAL AGREEMENTS (SWATCH) – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS ANTITRUST CASE LAW BULLETIN

2016-01-01,

Publikacja artykułu “The Polish Competition Authority imposes sanctions for retail price maintenance in the wristwatch distribution sector while announcing a new economic-based approach to vertical agreements (Swatch)”, w: e-Competitions Antitrust Case Law Bulletin, January 2016, Art. N° 77426 (Grzegorz Materna).

SPOTKANIA REGIONALNE KOMISJI KONKURENCJI POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE POLAND)

4 grudnia 2015, Wrocław

Komisja Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland) zorganizowała cykl regionalnych spotkań p.n. “Zestaw Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji i Zestaw Narzędzi ICC dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem inicjatywy jest budowanie świadomości prawa konkurencji wśród przedsiębiorców. W spotkaniu zorganizowanym we Wrocławiu nasza kancelarie reprezentował Grzegorz Materna.

CO Z TĄ UNIĄ ENERGETYCZNĄ? – Artykuł w Gazecie Bankowej

2015-12-01,

Publikacja artykułu “Co z ta unia energetyczna?”, w: Gazeta Bankowa 1/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel)

XII KONFERENCJA ENERGETYCZNA EuroPOWER

25 listopada 2015, Warszawa

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w panelu “Rynek Energii” podczas XII Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

PROBLEMATYKA RELACJI DEWELOPERZY – UOKiK W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH I PRAKTYK RYNKU – Warsztaty

24 listopada 2015,

Grzegorz Materna reprezentował nasza kancelarie podczas warsztatów “Problematyka relacji Deweloperzy – UOKiK w świetle aktualnych zmian prawnych i praktyk Rynku”. Wystąpienie dr. Materny nt. “Współpraca z Prezesem UOKiK i lokalnymi oddziałami urzędu” dotyczyło zagadnień kluczowych z punktu widzenia prawników i przedsiębiorców, takich jak: Efektywna współpraca z lokalnymi oddziałami urzędu – tworzenie jednolitych standardów decyzyjnych, Polityka urzędu dotycząca ochrony konsumentów a realne funkcjonowanie rynku – identyfikacja newralgicznych obszarów, Dobre praktyki w obszarze komunikacji z urzędem.

SPORNE PROBLEMY DOTYCZĄCE KONTROLI I PRZESZUKAŃ W PRAWIE ANTYMONOPOLOWYM W ŚWIETLE ORZECZNICTWA STRASBURSKIEGO I UNIJNEGO – SEMINARIUM

5 listopada 2015,

Wystąpienie Grzegorza Materny podczas seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk “Sporne problemy dotyczące kontroli i przeszukań w prawie antymonopolowym w świetle orzecznictwa strasburskiego i unijnego”. Dr Materna wygłosił referat pt.: “Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.

SEMINARIUM – PRIVATE ANTITRUST LITIGATION IN THE EUROPEAN UNION: NATIONAL DEVELOPMENTS

31 października 2015, Florencja

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w międzynarodowym seminarium “Private antitrust litigation in the European Union: national development” we Florencji. Spotkanie zorganizowane przez Wydział Prawa European University Institute (EUI) poświęcone było dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/104/UE z 26 listopada 2014 r.) i praktyce państw członkowskich UE związanej z wdrażaniem przepisów do krajowych porządków prawnych. Dr Krasnodarska-Tomkiel zaprezentowała polskie doświadczenia i największe wyzwania z związane z implementacja dyrektywy.

ZMOWY PRZETARGOWE – GRANICE I FORMY KOOPERACJI W ŚWIETLE AKTUALNEJ PRAKTYKI STOSOWANIA PRAWA OCHRONY KONKURENCJI – ARTYKUŁ W PRZEGLĄDZIE USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

2015-10-01,

Publikacja artykułu Zmowy przetargowe – granice i formy kooperacji w świetle aktualnej praktyki stosowania prawa ochrony konkurencji, w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 10/2015 (Grzegorz Materna).

ODDZIAŁYWANIE PRAWA OCHRONY KONKURENCJI NA KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE REGUŁ OKREŚLAJĄCYCH GRANICE KOOPERACJI KONKURENTÓW – ARTYKUŁ

1905-07-07,

Publikacja artykułu Grzegorza Materny Oddziaływanie prawa ochrony konkurencji na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorców na przykładzie reguł określających granice kooperacji konkurentów, w: Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy rożnych dziedzin prawa, A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak (red.), Toruń 2015

STANDARD DOWODU W SPRAWACH OGRANICZAJACYCH KONKURENCJĘ UZGODNIEŃ MIEDZY PRZEDSIĘBIORCAMI – GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 28.01.2015 R. (III SK 39/14) – ARTYKUŁ

1905-07-07,

Publikacja artykułu Standard dowodu w sprawach ograniczających konkurencje uzgodnień miedzy przedsiębiorcami – glosa do postanowienia Sadu Najwyższego z 28.01.2015 r. (III SK 39/14), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4/2015 (Grzegorz Materna).

PRIVATE ANTITRUST LITIGATION IN THE EUROPEAN UNION: NATIONAL DEVELOPMENTS – SEMINAR

October 31, 2015, Florence

Malorzata Krasnodebska-Tomkiel took part in a seminar “Private antitrust litigation in the European Union: national development” organized by the Department of Law at European University Institute. The aim of the seminar was to follow up the aftermath of the Damages Directive, agreed in 2014 after several years of negotiation. In parallel, many Member States have proceeded to develop legislative reforms to stimulate private enforcement. The aim of the discussions was to take stock of national developments and to draw lessons regarding the challenges in implementing the Directive as well as other emerging trends and relevant issues facing national jurisdictions in private enforcement. Speakers have also been asked to comment on salient case law that sheds light on the reality of damages claims across jurisdictions. Ms Krasnodebska-Tomkiel presented on Polish experiences in this field.

WARSAW INTERNATIONAL MEDIA SUMMIT

19 listopada 2015, Warszawa

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w panelu “Ochrona praw konsumenta na rynku telekomunikacyjnym” podczas konferencji “Warsaw International Media Summit”.

CZY MOZNA SIE DOGADAĆ Z UOKiK? – Artykuł w Gazecie Bankowej

2015-11-01,

Publikacja artykułu “Czy można się dogadać z UOKiK?”, w: Gazeta Bankowa 12/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWELIZACJI PRAWA KONKURECNCJI – KONFERENCJA

21 października 2015, Warszawa

Udzial przedstawicieli naszej kancelarii w konferencji “Praktyczne aspekty nowelizacji prawa konkurencji”. Wystapienie Malgorzaty Krasnodebskiej-Tomkiel na temat: “Dyrektywa private enforcement i jej wplyw na orzecznictwo polskie i europejskie” oraz Dorothy Hansberry-Bieguńskiej i Grzegorza Materny na temat: “Praktyczne kwestie zwiazane z porozumieniami niedozwolonymi”.

HANSBERRY TOMKIEL ROZBUDOWUJE ZESPÓL PRAWA KONKURENCJI

19 Października 2015,

Do zespolu Hansberry Tomkiel dolaczyl dr Grzegorz Materna, prawnik z ponad czternastoletnim stazem, specjalizujacy sie w antymonopolowej ochronie konkurencji. Doktor nauk prawnych, radca prawny – czlonek Okregowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Byly Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK. Z urzedem antymonopolowym zwiazany w latach 2001-2015. W ostatnim okresie szczególnie zaangazowany w prace nad kompleksowym pakietem zmian w przepisach prawa ochrony konkurencji oraz w problematyke zwalczania zmów przetargowych.

COMPETITION LITIGATION IN POLAND – ARTYKUŁ W GLOBAL LEGAL GROUP

2015-10-01,

Publikacja artykułu “Competition Litigation in Poland”, w: Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to Competition Litigation 2016 (Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

CENTRAL & EASTERN EUROPEAN M&A AND PRIVATE EQUITY FORUM

30 września 2015, Warszawa

Wystąpienie Dorothy Hansberry-Bieguńskiej na dorocznym Central & Eastern European M&A and Private Equity Forum. Mec. Bieguńska wzięła udział w panelu poświęconym zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym, podczas którego przedstawiła praktyczne aspekty współpracy przedsiębiorców z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy uzyskiwaniu zgody na koncentracje, w świetle najnowszych zmian w ustawie antymonopolowej, które weszły w życie 18 stycznia 2015 r.

WYZWANIA POLITYKI KONKURENCJI W POLSCE (PO 25 LATACH OD ODZYSKANIA WOLNOŚCI)

2015-10-01,

Publikacja artykułu “Wyzwania polityki konkurencji w Polsce”, w: Polski Kompas. Rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

KIEDY MENADŻER MOŻE DOSTAĆ KARE ZA KARTEL – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-07-01,

Publikacja artykułu “Kiedy menadżer możne dostać kare za kartel”, w: Gazeta Bankowa 8/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

KONWERGENCJA SYSTEMÓW OCHRONY KONKURENCJI W UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ – ARTYKUŁ W EUROPEJSKIM PRZEGLĄDZIE SĄDOWYM

2015-07-01,

Publikacja artykułu “Konwergencja systemów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencje”, w: Europejski Przegląd Sadowy Nr 7/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

CZY UOKIK LEPIEJ OCHRONI KONSUMENTÓW? – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-08-01,

Publikacja artykułu “Czy UOKiK lepiej ochroni konsumentów?”, w: Gazeta Bankowa 9/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

THE POLISH COMPETITION COURT OVERTURNS A DECISION CONCERNING A CARTEL OF MOBILE PHONE NETWORK OPERATORS – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS BULLETIN

2015-09-01,

Publikacja artykułu “The Polish Competition Court overturns a decision concerning a cartel of mobile phone network operators (Polkomtel / T-Mobile / Orange / P4)”,w: e-Competitions Bulletin September 2015, Art. N° 75464 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

POŁĄCZENIE FIRM ENERGETYCZNYCH GROZI MONOPOLIZACJĄ RYNKU – KOMENTARZ W FORBES.PL

9 lutego 2015,

Publikacja komentarza “Połączenie firm energetycznych grozi monopolizacja rynku”, w: forbes.pl (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

WARSZTATY STOWARZYSZENIA PRAWA KONKURENCJI I KANCELARII HANSBERRY TOMKIEL

18 lutego 2015, Warszawa

Warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji i kancelarie Hansberry Tomkiel. Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel omówiły wybrane aspekty prawa do obrony w postępowaniu antymonopolowym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wolności od samooskarżania (right against self-incrimination) i ochrony komunikacji z pełnomocnikiem (legal professional privilege). Dyskusja dotyczyła m.in. przesłanek wynikających z orzecznictwa sadów unijnych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i ich praktycznego zastosowania w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez UOKiK.

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. ZMIERZCH WOLNEJ KONKURENCJI?- KONFERENCJA

12 marca 2015, Warszawa

Wystąpienie Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel podczas konferencji “Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Zmierzch wolnej konkurencji?” zorganizowanej w ramach cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” przez Instytut Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Dr Krasnodębska wzięła udział w panelu “Selektywność czy uniwersalizm regulacji konkurencyjności?”. Dyskusja dotyczyła m.in. roli ustawodawstwa antymonopolowego i ochrony konkurencji w przeciwdziałaniu ograniczaniu konkurencji rynkowej.

SEMINARIUM O PRIVATE ENFORCEMENT

28 kwietnia 2015, Warszawa

Seminarium o Private Enforcement zorganizowane przez kancelarie Hansberry Tomkiel i kancelarie Radwan-Röhrenschef. Spotkanie poświęcone było nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r.) i planowanej implementacji przepisów do polskiego porządku prawnego. W seminarium wzięli udział m.in.: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sadu Apelacyjnego, kancelarii i przedsiębiorców. Eksperci dyskutowali na temat stanu obecnego i przyszłości publicznoprawnego i prywatnoprawnego systemu egzekwowania reguł konkurencji.

NOWE REGULACJE DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ KARTELE – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-05-01,

Publikacja artykułu “Nowe regulacje dla poszkodowanych przez kartele” w: Gazeta Bankowa 6/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

THE AMENDED POLISH COMPETITION ACT ENTERS INTO FORCE, RAISING QUESTIONS ABOUT GUARANTEES AND PROCEDURES IN ANTITRUST CASES – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS BULLETIN

2015-05-01,

Publikacja artykułu “The Amended Polish Competition Act enters into force, raising questions about guarantees and procedures in antitrust cases”, w: e-Competitions Bulletin (National Competition Laws Journal), May 2015 – II, Art. N° 72543 (Dorothy Hansberry-Bieguńska).

KONCENTRACJE ZGODNE Z KONKURENCJĄ – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-06-01,

Publikacja artykułu “Koncentracje zgodne z konkurencja”, w: Gazeta Bankowa 7/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

THE POLISH PARLIAMENT AMENDS THE MERGER CONTROL PROCEDURE AND EXPENDS POWERS OF THE COMPETITION AUTHORITY – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS BULLETIN

2015-07-01,

Publikacja artykułu “The Polish Parliament amends the merger control procedure and expends powers of the Competition Authority”, w: e-Competitions Bulletin July 2015, Art. N° 74236 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

CARTEL REGULATION, POLAND – ARTYKUŁ W GETTING THE DEAL THROUGH

2015-01-01,

Publikacja artykułu “Cartel Regulation, Poland”, w: Getting the Deal Through: Cartel Regulation 2015 (Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

VERTICAL AGREEMENTS, POLAND – ARTYKUŁ W GETTING THE DEAL THROUGH

2015-01-01,

Publikacja artykułu “Vertical Agreements, Poland” w: Getting the Deal Through: Vertical Agreements 2015 (Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).