Aktualności

 
2016 (34) | 2015 (31) | 2017 (4) | 2018 (8) | 2019 (16) | 2020 (7) | 2021 (10) | 2022 (5)

X KONGRES PRAWO KONKURENCJI

15 listopada 2018, Warszawa

Redakcja dziennika Puls Biznesu już po raz 10 zorganizowała Kongres Prawo Konkurencji. Podczas spotkania eksperci reprezentujący wiodące kancelarie prawne zajmujące się przepisami antymonopolowymi, omówili m.in.: zakres dopuszczalnej współpracy pomiędzy konkurentami, cele i zakres programów antitrust compliance w przedsiębiorstwach, problem konsorcjum przetargowego w świetle prawa zamówień publicznych i prawa konkurencji oraz praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania programu leniency. Przedstawiono także ciekawe case studies. Jak co roku wśród uczestników przeważali dyrektorzy działów prawnych firm oraz radcowie prawni.
Mecenas Małgorzata Krasnodębska Tomkiel zaprezentowała uczestnikom temat “Porozumienia wertykalne i dystrybucja online w świetle najnowszego orzecznictwa z zakresu prawa konkurencji“.

10 DOROCZNA KONFERENCJA GCR LIVE W BRUKSELI: SZERSZE SPOJRZENIE

10 lipca 2018 r.,

Mecenas Hansberry-Bieguńska miała przyjemność występować jako panelistka na 10 Dorocznej Konferencji GCR Live – Szersze spojrzenie, która odbyła się 10 lipca br. w Brukseli. Podczas panelu dotyczącego roli indywidualnych pracowników w kontekście egzekwowania prawa konkurencji dyskutowano o wpływie na sytuacje pracowników procedur zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing), praktyk rekrutacyjnych (umowy o zakazie przejmowania pracowników), a także o sankcjach karnych, prawach pracowników oraz ochronie danych osobowych podstawie amerykańskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji. W dyskusji uczestniczyli: mec. Hansberry-Bieguńska, Jaswinder Nakhwal, partner w Peters & Peters, Londyn; Creighton Macy, partner w Baker McKenzie, Waszyngton, oraz Christian Bayart, partner in Allen & Overy, Antwerpia.

MODYFIKOWANIE ZAKRESU POSTĘPOWANIA PRZED PREZESEM UOKIK – SEMINARIUM INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN

13 czerwca 2018, Warszawa

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Wzmacnianie pozycji strony czy niepotrzebny formalizm? Stanowisko sadów dot. modyfikowania zakresu postępowania przed Prezesem UOKiK”. Mecenas Materna wygłosił referat poświęcony orzecznictwu sadowemu w sprawie dopuszczalności zmiany przez Prezesa UOKiK zakresu analizy sprawy po wszczęciu właściwego postępowania administracyjnego.

HANSBERRY TOMKIEL Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJE O WYRÓŻNIENIU W RANKINGACH CHAMBERS, LEGAL 500 ORAZ GCR W ROKU 2018

Maj, 2018,

Według rankingu 2018 Legal 500:

Dorothy Hansberry-Bieguńska z Kancelarii Hansberry Tomkiel jest “doświadczona, rzetelna i kompetentna prawniczka, udzielająca jasnych, przemyślanych porad, zdeterminowana, aby osiągnąć jak najlepszy wynik”. Kancelaria reprezentowała m.in. międzynarodową spółkę w sprawie zarzutów o wertykalna zmowę cenową. Rekomendowanymi prawnikami są również Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna. Do zespołu z kancelarii Greenberg Traurig Grzesiak sp. k. dołączył Antoni Bolecki.

Ponadto według rankingu Legal 500 mecenas Hansberry-Bieguńska należny do grona najlepszych specjalistów prawa ochrony konkurencji w Polsce.

W rankingu Chambers Europe Guide również wyróżniono Kancelarie Hansberry Tomkiel, a mecenas Hansberry-Bieguńską wymieniono jako czołowego na rynku prawnika specjalizującego się w prawie konkurencji (kategoria Band 1):

Dorothy Hansberry-Bieguńska z Hansberry Tomkiel ma doskonalą opinie na rynku, a klienci cenią jej ekspercka wiedzę w zakresie prawa antymonopolowego. „Z zaangażowaniem walczy w sprawach swoich klientów, chroniąc ich interesy” — powiedziała jedna z ankietowanych osób. „Jej duże doświadczenie obejmuje zarówno sporne, jak i niesporne sprawy z zakresu prawa ochrony konkurencji”.

Przy ocenie Kancelarii Hansberry Tomkiel w rankingu GCR napisano:

„Działalność młodej, butikowej kancelarii Hansberry Tomkiel po trzech latach działalności wygląda bardzo obiecująco. Praktykę prowadzą Dorothy Hansberry-Bieguńska oraz Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, która pełniła wcześniej funkcje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zespół powiększył się w tym roku o nowego partnera, cenionego pełnomocnika procesowego w sprawach ochrony konkurencji, Antoniego Boleckiego. Do zespołu należy także jako senior lawyer radca prawny Grzegorz Materna, były dyrektor w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kancelaria współpracuje z dwoma doświadczonymi radcami prawnymi, ale planuje zatrudnić stałych współpracowników w swojej praktyce prawa ochrony konkurencji.

Mocna strona Kancelarii są postępowania sadowe. Kancelaria doradza Jastrzębskiej Spółce Węglowej w nieszablonowym postępowaniu o odszkodowanie. Kancelaria kontynuuje działalność doradczą dla klientów z rożnych branż, w tym wydawniczej, dystrybucji luksusowych produktów konsumenckich, farmaceutycznej oraz bankowej.”

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE – KONFERENCJA INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN

24 kwietnia 2018, Warszawa

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji oraz INP PAN w Warszawie poświęconej zagadnieniom prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji i nowych technologii. Mecenas Materna przedstawił referat na temat “Projekt tzw. dyrektywy efektywnościowej – czy unijna reforma może poprawić egzekwowanie reguł konkurencji przez Prezesa UOKiK?.

IV WYSZECHRADZKA KONFERENCJA O PRAWIE KONKURENCJI

5 lutego 2018, Budapeszt

Dorothy Hansberry-Bieguńska wystąpiła jako panelistka, wypowiadając się na temat, czy organy ochrony konkurencji powinny obniżać wysokość nakładanych kar w przypadku istnienia programów compliance. Dyskusja panelowa z udziałem prawników była ożywiona i doprowadziła do rożnych wniosków.
Z inicjatywy węgierskiego organu ochrony konkurencji, GVH, przedstawiciele organów ochrony konkurencji państw grupy V4+ już po raz drugi spotkali się na konferencji poświęconej prawu konkurencji, zorganizowanej w Budapeszcie w okresie prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej.
Cel konferencji znakomicie przedstawiono na stronie internetowej GVH, jednego z promotorów konferencji: „Organa ochrony konkurencji państw Grupy Wyszehradzkiej, a także Austrii i Słowenii, często stają przed podobnymi problemami. Dotyczą one zarówno efektywności działań w zakresie wykrywania działalności kartelowej, jak i narzędzi prawnych, jakimi dysponują, a także kontroli przejęć i zapewniania prawa do rzetelnego procesu sadowego. Ścisła współpraca regionalnych organów ochrony konkurencji może prowadzić do opracowania rozwiązań takich trudności.”

GCR 100 – KANCELARIA HANSBERRY TOMKIEL Z WYSOKA REKOMENDACJĄ GLOBAL COMPETITION REVIEW 2018 SURVEY

2018-01-01,

Global Competition Review (“GCR”) uznał Hansberry Tomkiel za wysoce rekomendowaną w światowym rankingu kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w prawie konkurencji (GCR 100, edycja 2018). Według GCR “Kancelaria jest szczególnie polecana w sporach sądowych”.

DO ZESPOŁU PRAWNIKÓW KANCELARII HANSBERRY TOMKIEL DOŁĄCZA MECENAS DOROTA PODSIEDZIK-MALEC

8 stycznia 2018,

Aby móc oferować naszym klientom jeszcze szerszy zakres usług, nasza kancelaria rozpoczyna współprace z Dorota Podsiedzik-Malec, byłym dyrektorem w UOKiK i GUNB, która specjalizuje się przede wszystkim w prawie ochrony konsumentów, przepisach z zakresu nadzoru rynku, w tym wyrobów budowlanych oraz sprawach sądowych z obszaru prawa konkurencji i ochrony konsumentów.