Aktualności

 
2016 (34) | 2015 (31) | 2017 (4) | 2018 (8) | 2019 (16) | 2020 (7) | 2021 (10) | 2022 (5)

„W KIERUNKU NOWYCH UNIJNYCH WYŁĄCZEŃ POROZUMIEŃ WERTYKALNYCH SPOD ZAKAZU POROZUMIEŃ OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ” – SEMINARIUM INP PAN

8 listopada 2021,

Mec. Grzegorz Materna poprowadził zorganizowane w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk webinarium pt. „W kierunku nowych unijnych wyłączeń porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję”. Mec. Materna wygłosił referat na temat „Ocena najpoważniejszych ograniczeń konkurencji w projekcie wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych” oraz moderował dyskusję z udziałem prelegentów oraz uczestników wydarzenia.

https://inp.pan.pl/wydarzenia/webinarium-zakladu-prawa-konkurencji-8-11-2021-nowe-unijne-reguly-wylaczen-porozumien-wertykalnych/

„III ENERGETYCZNE FORUM NAUKI I GOSPODARKI. INNOWACJE A ROZWÓJ RYNKU ENERGETYCZNEGO” – KONFERENCJA W INP PAN

30 września 2021,

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w konferencji pt. „III Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki. Innowacje a rozwój rynku energetycznego”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz fundację Mercatus et Civis. Konferencję objęli patronatem Minister Klimatu i Środowiska, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezes Urzędu Patentowego RP. Mec. Materna był członkiem komitetu naukowego Konferencji oraz wygłosił referat na temat „Prawo ochrony konkurencji dziś a rynki energetyczne”.

W tym samym czasie ukazała się również monografia „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” przygotowana pod redakcją mec. Grzegorza Materny i Jarosława Króla, prezesa fundacja Mercatus et Civis.

KONFERENCJA NAUKOWA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PT „PENALIZACJA NARUSZEŃ – RÓŻNORODNOŚĆ PODSTAW I PROCEDUR”

18 czerwca 2021,

Prawnicy naszej kancelarii wzięli udział w uroczystej konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Jubileuszu Pani Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej. W sesji panelowej poświęconej problemom prawa konkurencji Mec. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wygłosiła referat pt. „Pozaustawowe źródła prawa jako podstawy penalizacji w prawie antymonopolowym”, natomiast mec. Grzegorz Materna referat na temat „Kary pieniężne a kwalifikacja kompleksowych praktyk rynkowych jako odrębnych naruszeń prawa ochrony konkurencji i konsumentów”.

„PRAWO KONKURENCJI I PANDEMIA COVID-19. PRZEJŚCIOWE ZMIANY CZY TRWAŁE KONSEKWENCJE?” – SEMINARIUM INP PAN

14 czerwca 2021, Warszawa

Prawnicy naszej kancelarii uczestniczyli w webinarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Prawo konkurencji i pandemia COVID-19. Przejściowe zmiany czy trwałe konsekwencje?”. Mec. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wygłosiła referat nt. „Pandemia COVID-19 a nowe mechanizmy kontroli procesów inwestycyjnych”. Spotkanie i dyskusje z udziałem trójki prelegentów oraz uczestniczących w wydarzeniu kilkudziesięciu praktyków i akademików moderował mec. Grzegorza Materna.

Link do wydarzenia -> Prawo konkurencji i pandemia COVID-19. Przejściowe zmiany czy trwałe konsekwencje?

PRAWO KONKURENCJI A PANDEMIA KORONOWIRUSA – NOWY NUMER “IKAR”

15 czerwca 2021,

Ukazał się nowy numer “internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” (nr 1(10)/2021) poświęcony stosowaniu prawa konkurencji w obliczu pandemii koronawirusa i innych stanów kryzysowych w gospodarce, redagowany przez mec. Grzegorza Maternę.

Link do Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego – IKAR

DOROTHY HANSBERRY-BIEGUŃSKA WEŹMIE UDZIAŁ W DYSKUSJI PANELOWEJ “DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH W PRAKTYCE”

15 czerwca 2021,

Dorothy Hansberry-Bieguńska weźmie udział w dyskusji panelowej “Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w praktyce” podczas konferencji Competition Law Central & Eastern Europe conference, która odbędzie się 15 czerwca 2021 r.

LEGAL 500 PO RAZ KOLEJNY WYRÓŻNIŁ HANSBERRY TOMKIEL W SWOJEJ EDYCJI 2021

2021-05-04,

Miło nam poinformować, że Hansberry Tomkiel po raz kolejny została uznana przez Legal 500 za wiodącą kancelarię w zakresie prawa konkurencji w Polsce. Równocześnie Legal 500 uznał Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel za wiodącego prawnika w specjalizacji prawo konkurencji, a Dorothy Hansberry-Bieguńską zaliczył do najlepszych w tej dziedzinie w Polsce (“Hall of Fame.”)

HANSBERRY TOMKIEL PO RAZ KOLEJNY DOCENIONA W RANKINGU „Chambers Europe 2021”

12 kwietnia 2021,

Miło nam poinformować, że Hansberry Tomkiel po raz kolejny została uznana w rankingu „Chambers Europe 2021” za wiodącą kancelarię w zakresie prawa konkurencji. Chambers and Partners również po raz kolejny uznał Dorothy Hansberry-Bieguńską za jednego z najlepszych prawników specjalizujących się w prawie konkurencji w Polsce. Dziękujemy naszym klientom za ich rekomendacje i zaufanie, które znaczy dla nas bardzo dużo.

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY ECN+ W POLSCE – W STRONĘ SKUTECZNIEJSZEGO STOSOWANIA PRAWA KONKURENCJI?

2021-03-02, Konferencja UOKiK i CARS

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w panelu dotyczącym współpracy między organami ochrony konkurencji z prezentacją pt. „Od rozporządzenia 1/2003 do dyrektywy ECN+ – perspektywa polska (UOKiK)”.

„CYFROWE EKOSYSTEMY, BIG DATA I ALGORYTMY – WSPÓŁODDZIAŁYWANIE PRAWA KONKURENCJI, KONSUMENTÓW I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GOSPODARCE CYFROWEJ” – SEMINARIUM INP PAN

17 lutego 2021,

Mec. Grzegorz Materna poprowadził zorganizowane w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk webinarium pt. „Cyfrowe ekosystemy, big data i algorytmy – współoddziaływanie prawa konkurencji, konsumentów i ochrony danych osobowych w gospodarce cyfrowej”. Mec. Materna wygłosił wprowadzenie do tematu seminarium i moderował dyskusję z udziałem czwórki prelegentów oraz uczestniczących w wydarzeniu ponad 150 praktyków i akademików.

Link do INP PAN: “CYFROWE EKOSYSTEMY, BIG DATA I ALGORYTMY – WSPÓŁODDZIAŁYWANIE PRAWA KONKURENCJI, KONSUMENTÓW I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GOSPODARCE CYFROWEJ”