Aktualności

 
2015(30)| 2016(34)| 2017(4)| 2018(8)| 2019(16)| 2020(7)| 2021(10)| 2022(5)

SPOTKANIA REGIONALNE KOMISJI KONKURENCJI POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE POLAND)

4 grudnia 2015, Wrocław

Komisja Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland) zorganizowała cykl regionalnych spotkań p.n. “Zestaw Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji i Zestaw Narzędzi ICC dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem inicjatywy jest budowanie świadomości prawa konkurencji wśród przedsiębiorców. W spotkaniu zorganizowanym we Wrocławiu nasza kancelarie reprezentował Grzegorz Materna.

CO Z TĄ UNIĄ ENERGETYCZNĄ? – Artykuł w Gazecie Bankowej

2015-12-01,

Publikacja artykułu “Co z ta unia energetyczna?”, w: Gazeta Bankowa 1/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel)

XII KONFERENCJA ENERGETYCZNA EuroPOWER

25 listopada 2015, Warszawa

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w panelu “Rynek Energii” podczas XII Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

PROBLEMATYKA RELACJI DEWELOPERZY – UOKiK W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH I PRAKTYK RYNKU – Warsztaty

24 listopada 2015,

Grzegorz Materna reprezentował nasza kancelarie podczas warsztatów “Problematyka relacji Deweloperzy – UOKiK w świetle aktualnych zmian prawnych i praktyk Rynku”. Wystąpienie dr. Materny nt. “Współpraca z Prezesem UOKiK i lokalnymi oddziałami urzędu” dotyczyło zagadnień kluczowych z punktu widzenia prawników i przedsiębiorców, takich jak: Efektywna współpraca z lokalnymi oddziałami urzędu – tworzenie jednolitych standardów decyzyjnych, Polityka urzędu dotycząca ochrony konsumentów a realne funkcjonowanie rynku – identyfikacja newralgicznych obszarów, Dobre praktyki w obszarze komunikacji z urzędem.

SPORNE PROBLEMY DOTYCZĄCE KONTROLI I PRZESZUKAŃ W PRAWIE ANTYMONOPOLOWYM W ŚWIETLE ORZECZNICTWA STRASBURSKIEGO I UNIJNEGO – SEMINARIUM

5 listopada 2015,

Wystąpienie Grzegorza Materny podczas seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk “Sporne problemy dotyczące kontroli i przeszukań w prawie antymonopolowym w świetle orzecznictwa strasburskiego i unijnego”. Dr Materna wygłosił referat pt.: “Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.

SEMINARIUM – PRIVATE ANTITRUST LITIGATION IN THE EUROPEAN UNION: NATIONAL DEVELOPMENTS

31 października 2015, Florencja

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w międzynarodowym seminarium “Private antitrust litigation in the European Union: national development” we Florencji. Spotkanie zorganizowane przez Wydział Prawa European University Institute (EUI) poświęcone było dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/104/UE z 26 listopada 2014 r.) i praktyce państw członkowskich UE związanej z wdrażaniem przepisów do krajowych porządków prawnych. Dr Krasnodarska-Tomkiel zaprezentowała polskie doświadczenia i największe wyzwania z związane z implementacja dyrektywy.

ZMOWY PRZETARGOWE – GRANICE I FORMY KOOPERACJI W ŚWIETLE AKTUALNEJ PRAKTYKI STOSOWANIA PRAWA OCHRONY KONKURENCJI – ARTYKUŁ W PRZEGLĄDZIE USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

2015-10-01,

Publikacja artykułu Zmowy przetargowe – granice i formy kooperacji w świetle aktualnej praktyki stosowania prawa ochrony konkurencji, w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 10/2015 (Grzegorz Materna).

ODDZIAŁYWANIE PRAWA OCHRONY KONKURENCJI NA KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE REGUŁ OKREŚLAJĄCYCH GRANICE KOOPERACJI KONKURENTÓW – ARTYKUŁ

1905-07-07,

Publikacja artykułu Grzegorza Materny Oddziaływanie prawa ochrony konkurencji na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorców na przykładzie reguł określających granice kooperacji konkurentów, w: Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy rożnych dziedzin prawa, A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak (red.), Toruń 2015

STANDARD DOWODU W SPRAWACH OGRANICZAJACYCH KONKURENCJĘ UZGODNIEŃ MIEDZY PRZEDSIĘBIORCAMI – GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 28.01.2015 R. (III SK 39/14) – ARTYKUŁ

1905-07-07,

Publikacja artykułu Standard dowodu w sprawach ograniczających konkurencje uzgodnień miedzy przedsiębiorcami – glosa do postanowienia Sadu Najwyższego z 28.01.2015 r. (III SK 39/14), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4/2015 (Grzegorz Materna).

WARSAW INTERNATIONAL MEDIA SUMMIT

19 listopada 2015, Warszawa

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w panelu “Ochrona praw konsumenta na rynku telekomunikacyjnym” podczas konferencji “Warsaw International Media Summit”.

CZY MOZNA SIE DOGADAĆ Z UOKiK? – Artykuł w Gazecie Bankowej

2015-11-01,

Publikacja artykułu “Czy można się dogadać z UOKiK?”, w: Gazeta Bankowa 12/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWELIZACJI PRAWA KONKURECNCJI – KONFERENCJA

21 października 2015, Warszawa

Udzial przedstawicieli naszej kancelarii w konferencji “Praktyczne aspekty nowelizacji prawa konkurencji”. Wystapienie Malgorzaty Krasnodebskiej-Tomkiel na temat: “Dyrektywa private enforcement i jej wplyw na orzecznictwo polskie i europejskie” oraz Dorothy Hansberry-Bieguńskiej i Grzegorza Materny na temat: “Praktyczne kwestie zwiazane z porozumieniami niedozwolonymi”.

COMPETITION LITIGATION IN POLAND – ARTYKUŁ W GLOBAL LEGAL GROUP

2015-10-01,

Publikacja artykułu “Competition Litigation in Poland”, w: Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to Competition Litigation 2016 (Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

CENTRAL & EASTERN EUROPEAN M&A AND PRIVATE EQUITY FORUM

30 września 2015, Warszawa

Wystąpienie Dorothy Hansberry-Bieguńskiej na dorocznym Central & Eastern European M&A and Private Equity Forum. Mec. Bieguńska wzięła udział w panelu poświęconym zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym, podczas którego przedstawiła praktyczne aspekty współpracy przedsiębiorców z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy uzyskiwaniu zgody na koncentracje, w świetle najnowszych zmian w ustawie antymonopolowej, które weszły w życie 18 stycznia 2015 r.

WYZWANIA POLITYKI KONKURENCJI W POLSCE (PO 25 LATACH OD ODZYSKANIA WOLNOŚCI)

2015-10-01,

Publikacja artykułu “Wyzwania polityki konkurencji w Polsce”, w: Polski Kompas. Rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

HANSBERRY TOMKIEL ROZBUDOWUJE ZESPÓL PRAWA KONKURENCJI

19 Października 2015,

Do zespolu Hansberry Tomkiel dolaczyl dr Grzegorz Materna, prawnik z ponad czternastoletnim stazem, specjalizujacy sie w antymonopolowej ochronie konkurencji. Doktor nauk prawnych, radca prawny – czlonek Okregowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Byly Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK. Z urzedem antymonopolowym zwiazany w latach 2001-2015. W ostatnim okresie szczególnie zaangazowany w prace nad kompleksowym pakietem zmian w przepisach prawa ochrony konkurencji oraz w problematyke zwalczania zmów przetargowych.

KIEDY MENADŻER MOŻE DOSTAĆ KARE ZA KARTEL – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-07-01,

Publikacja artykułu “Kiedy menadżer możne dostać kare za kartel”, w: Gazeta Bankowa 8/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

KONWERGENCJA SYSTEMÓW OCHRONY KONKURENCJI W UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ – ARTYKUŁ W EUROPEJSKIM PRZEGLĄDZIE SĄDOWYM

2015-07-01,

Publikacja artykułu “Konwergencja systemów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencje”, w: Europejski Przegląd Sadowy Nr 7/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

CZY UOKIK LEPIEJ OCHRONI KONSUMENTÓW? – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-08-01,

Publikacja artykułu “Czy UOKiK lepiej ochroni konsumentów?”, w: Gazeta Bankowa 9/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

THE POLISH COMPETITION COURT OVERTURNS A DECISION CONCERNING A CARTEL OF MOBILE PHONE NETWORK OPERATORS – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS BULLETIN

2015-09-01,

Publikacja artykułu “The Polish Competition Court overturns a decision concerning a cartel of mobile phone network operators (Polkomtel / T-Mobile / Orange / P4)”,w: e-Competitions Bulletin September 2015, Art. N° 75464 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

POŁĄCZENIE FIRM ENERGETYCZNYCH GROZI MONOPOLIZACJĄ RYNKU – KOMENTARZ W FORBES.PL

9 lutego 2015,

Publikacja komentarza “Połączenie firm energetycznych grozi monopolizacja rynku”, w: forbes.pl (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

WARSZTATY STOWARZYSZENIA PRAWA KONKURENCJI I KANCELARII HANSBERRY TOMKIEL

18 lutego 2015, Warszawa

Warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji i kancelarie Hansberry Tomkiel. Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel omówiły wybrane aspekty prawa do obrony w postępowaniu antymonopolowym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wolności od samooskarżania (right against self-incrimination) i ochrony komunikacji z pełnomocnikiem (legal professional privilege). Dyskusja dotyczyła m.in. przesłanek wynikających z orzecznictwa sadów unijnych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i ich praktycznego zastosowania w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez UOKiK.

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. ZMIERZCH WOLNEJ KONKURENCJI?- KONFERENCJA

12 marca 2015, Warszawa

Wystąpienie Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel podczas konferencji “Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Zmierzch wolnej konkurencji?” zorganizowanej w ramach cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” przez Instytut Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Dr Krasnodębska wzięła udział w panelu “Selektywność czy uniwersalizm regulacji konkurencyjności?”. Dyskusja dotyczyła m.in. roli ustawodawstwa antymonopolowego i ochrony konkurencji w przeciwdziałaniu ograniczaniu konkurencji rynkowej.

SEMINARIUM O PRIVATE ENFORCEMENT

28 kwietnia 2015, Warszawa

Seminarium o Private Enforcement zorganizowane przez kancelarie Hansberry Tomkiel i kancelarie Radwan-Röhrenschef. Spotkanie poświęcone było nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r.) i planowanej implementacji przepisów do polskiego porządku prawnego. W seminarium wzięli udział m.in.: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sadu Apelacyjnego, kancelarii i przedsiębiorców. Eksperci dyskutowali na temat stanu obecnego i przyszłości publicznoprawnego i prywatnoprawnego systemu egzekwowania reguł konkurencji.

NOWE REGULACJE DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ KARTELE – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-05-01,

Publikacja artykułu “Nowe regulacje dla poszkodowanych przez kartele” w: Gazeta Bankowa 6/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

KONCENTRACJE ZGODNE Z KONKURENCJĄ – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-06-01,

Publikacja artykułu “Koncentracje zgodne z konkurencja”, w: Gazeta Bankowa 7/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

THE AMENDED POLISH COMPETITION ACT ENTERS INTO FORCE, RAISING QUESTIONS ABOUT GUARANTEES AND PROCEDURES IN ANTITRUST CASES – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS BULLETIN

2015-05-01,

Publikacja artykułu “The Amended Polish Competition Act enters into force, raising questions about guarantees and procedures in antitrust cases”, w: e-Competitions Bulletin (National Competition Laws Journal), May 2015 – II, Art. N° 72543 (Dorothy Hansberry-Bieguńska).

THE POLISH PARLIAMENT AMENDS THE MERGER CONTROL PROCEDURE AND EXPENDS POWERS OF THE COMPETITION AUTHORITY – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS BULLETIN

2015-07-01,

Publikacja artykułu “The Polish Parliament amends the merger control procedure and expends powers of the Competition Authority”, w: e-Competitions Bulletin July 2015, Art. N° 74236 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

CARTEL REGULATION, POLAND – ARTYKUŁ W GETTING THE DEAL THROUGH

2015-01-01,

Publikacja artykułu “Cartel Regulation, Poland”, w: Getting the Deal Through: Cartel Regulation 2015 (Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

VERTICAL AGREEMENTS, POLAND – ARTYKUŁ W GETTING THE DEAL THROUGH

2015-01-01,

Publikacja artykułu “Vertical Agreements, Poland” w: Getting the Deal Through: Vertical Agreements 2015 (Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).