Aktualności

 
2016 (34) | 2015 (31) | 2017 (4) | 2018 (8) | 2019 (16) | 2020 (7) | 2021 (10) | 2022 (5)

SPOTKANIA REGIONALNE KOMISJI KONKURENCJI POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE POLAND)

4 grudnia 2015, Wrocław

Komisja Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Poland) zorganizowała cykl regionalnych spotkań p.n. “Zestaw Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji i Zestaw Narzędzi ICC dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem inicjatywy jest budowanie świadomości prawa konkurencji wśród przedsiębiorców. W spotkaniu zorganizowanym we Wrocławiu nasza kancelarie reprezentował Grzegorz Materna.

CO Z TĄ UNIĄ ENERGETYCZNĄ? – Artykuł w Gazecie Bankowej

2015-12-01,

Publikacja artykułu “Co z ta unia energetyczna?”, w: Gazeta Bankowa 1/2016 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel)

XII KONFERENCJA ENERGETYCZNA EuroPOWER

25 listopada 2015, Warszawa

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w panelu “Rynek Energii” podczas XII Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

PROBLEMATYKA RELACJI DEWELOPERZY – UOKiK W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH I PRAKTYK RYNKU – Warsztaty

24 listopada 2015,

Grzegorz Materna reprezentował nasza kancelarie podczas warsztatów “Problematyka relacji Deweloperzy – UOKiK w świetle aktualnych zmian prawnych i praktyk Rynku”. Wystąpienie dr. Materny nt. “Współpraca z Prezesem UOKiK i lokalnymi oddziałami urzędu” dotyczyło zagadnień kluczowych z punktu widzenia prawników i przedsiębiorców, takich jak: Efektywna współpraca z lokalnymi oddziałami urzędu – tworzenie jednolitych standardów decyzyjnych, Polityka urzędu dotycząca ochrony konsumentów a realne funkcjonowanie rynku – identyfikacja newralgicznych obszarów, Dobre praktyki w obszarze komunikacji z urzędem.

PRIVATE ANTITRUST LITIGATION IN THE EUROPEAN UNION: NATIONAL DEVELOPMENTS – SEMINAR

October 31, 2015, Florence

Malorzata Krasnodebska-Tomkiel took part in a seminar “Private antitrust litigation in the European Union: national development” organized by the Department of Law at European University Institute. The aim of the seminar was to follow up the aftermath of the Damages Directive, agreed in 2014 after several years of negotiation. In parallel, many Member States have proceeded to develop legislative reforms to stimulate private enforcement. The aim of the discussions was to take stock of national developments and to draw lessons regarding the challenges in implementing the Directive as well as other emerging trends and relevant issues facing national jurisdictions in private enforcement. Speakers have also been asked to comment on salient case law that sheds light on the reality of damages claims across jurisdictions. Ms Krasnodebska-Tomkiel presented on Polish experiences in this field.

STANDARD DOWODU W SPRAWACH OGRANICZAJACYCH KONKURENCJĘ UZGODNIEŃ MIEDZY PRZEDSIĘBIORCAMI – GLOSA DO POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 28.01.2015 R. (III SK 39/14) – ARTYKUŁ

1905-07-07,

Publikacja artykułu Standard dowodu w sprawach ograniczających konkurencje uzgodnień miedzy przedsiębiorcami – glosa do postanowienia Sadu Najwyższego z 28.01.2015 r. (III SK 39/14), Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 4/2015 (Grzegorz Materna).

ODDZIAŁYWANIE PRAWA OCHRONY KONKURENCJI NA KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE REGUŁ OKREŚLAJĄCYCH GRANICE KOOPERACJI KONKURENTÓW – ARTYKUŁ

1905-07-07,

Publikacja artykułu Grzegorza Materny Oddziaływanie prawa ochrony konkurencji na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorców na przykładzie reguł określających granice kooperacji konkurentów, w: Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy rożnych dziedzin prawa, A. Brzezińska-Rawa, D. Sylwestrzak (red.), Toruń 2015

ZMOWY PRZETARGOWE – GRANICE I FORMY KOOPERACJI W ŚWIETLE AKTUALNEJ PRAKTYKI STOSOWANIA PRAWA OCHRONY KONKURENCJI – ARTYKUŁ W PRZEGLĄDZIE USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

2015-10-01,

Publikacja artykułu Zmowy przetargowe – granice i formy kooperacji w świetle aktualnej praktyki stosowania prawa ochrony konkurencji, w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 10/2015 (Grzegorz Materna).

SEMINARIUM – PRIVATE ANTITRUST LITIGATION IN THE EUROPEAN UNION: NATIONAL DEVELOPMENTS

31 października 2015, Florencja

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w międzynarodowym seminarium “Private antitrust litigation in the European Union: national development” we Florencji. Spotkanie zorganizowane przez Wydział Prawa European University Institute (EUI) poświęcone było dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/104/UE z 26 listopada 2014 r.) i praktyce państw członkowskich UE związanej z wdrażaniem przepisów do krajowych porządków prawnych. Dr Krasnodarska-Tomkiel zaprezentowała polskie doświadczenia i największe wyzwania z związane z implementacja dyrektywy.

SPORNE PROBLEMY DOTYCZĄCE KONTROLI I PRZESZUKAŃ W PRAWIE ANTYMONOPOLOWYM W ŚWIETLE ORZECZNICTWA STRASBURSKIEGO I UNIJNEGO – SEMINARIUM

5 listopada 2015,

Wystąpienie Grzegorza Materny podczas seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk “Sporne problemy dotyczące kontroli i przeszukań w prawie antymonopolowym w świetle orzecznictwa strasburskiego i unijnego”. Dr Materna wygłosił referat pt.: “Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.

WARSAW INTERNATIONAL MEDIA SUMMIT

19 listopada 2015, Warszawa

Udział Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel w panelu “Ochrona praw konsumenta na rynku telekomunikacyjnym” podczas konferencji “Warsaw International Media Summit”.

CZY MOZNA SIE DOGADAĆ Z UOKiK? – Artykuł w Gazecie Bankowej

2015-11-01,

Publikacja artykułu “Czy można się dogadać z UOKiK?”, w: Gazeta Bankowa 12/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

KIEDY MENADŻER MOŻE DOSTAĆ KARE ZA KARTEL – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-07-01,

Publikacja artykułu “Kiedy menadżer możne dostać kare za kartel”, w: Gazeta Bankowa 8/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

THE POLISH COMPETITION COURT OVERTURNS A DECISION CONCERNING A CARTEL OF MOBILE PHONE NETWORK OPERATORS – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS BULLETIN

2015-09-01,

Publikacja artykułu “The Polish Competition Court overturns a decision concerning a cartel of mobile phone network operators (Polkomtel / T-Mobile / Orange / P4)”,w: e-Competitions Bulletin September 2015, Art. N° 75464 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

CZY UOKIK LEPIEJ OCHRONI KONSUMENTÓW? – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-08-01,

Publikacja artykułu “Czy UOKiK lepiej ochroni konsumentów?”, w: Gazeta Bankowa 9/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

KONWERGENCJA SYSTEMÓW OCHRONY KONKURENCJI W UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ – ARTYKUŁ W EUROPEJSKIM PRZEGLĄDZIE SĄDOWYM

2015-07-01,

Publikacja artykułu “Konwergencja systemów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencje”, w: Europejski Przegląd Sadowy Nr 7/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

WYZWANIA POLITYKI KONKURENCJI W POLSCE (PO 25 LATACH OD ODZYSKANIA WOLNOŚCI)

2015-10-01,

Publikacja artykułu “Wyzwania polityki konkurencji w Polsce”, w: Polski Kompas. Rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

CENTRAL & EASTERN EUROPEAN M&A AND PRIVATE EQUITY FORUM

30 września 2015, Warszawa

Wystąpienie Dorothy Hansberry-Bieguńskiej na dorocznym Central & Eastern European M&A and Private Equity Forum. Mec. Bieguńska wzięła udział w panelu poświęconym zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym, podczas którego przedstawiła praktyczne aspekty współpracy przedsiębiorców z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy uzyskiwaniu zgody na koncentracje, w świetle najnowszych zmian w ustawie antymonopolowej, które weszły w życie 18 stycznia 2015 r.

COMPETITION LITIGATION IN POLAND – ARTYKUŁ W GLOBAL LEGAL GROUP

2015-10-01,

Publikacja artykułu “Competition Litigation in Poland”, w: Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to Competition Litigation 2016 (Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

HANSBERRY TOMKIEL ROZBUDOWUJE ZESPÓL PRAWA KONKURENCJI

19 Października 2015,

Do zespolu Hansberry Tomkiel dolaczyl dr Grzegorz Materna, prawnik z ponad czternastoletnim stazem, specjalizujacy sie w antymonopolowej ochronie konkurencji. Doktor nauk prawnych, radca prawny – czlonek Okregowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Byly Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK. Z urzedem antymonopolowym zwiazany w latach 2001-2015. W ostatnim okresie szczególnie zaangazowany w prace nad kompleksowym pakietem zmian w przepisach prawa ochrony konkurencji oraz w problematyke zwalczania zmów przetargowych.

PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWELIZACJI PRAWA KONKURECNCJI – KONFERENCJA

21 października 2015, Warszawa

Udzial przedstawicieli naszej kancelarii w konferencji “Praktyczne aspekty nowelizacji prawa konkurencji”. Wystapienie Malgorzaty Krasnodebskiej-Tomkiel na temat: “Dyrektywa private enforcement i jej wplyw na orzecznictwo polskie i europejskie” oraz Dorothy Hansberry-Bieguńskiej i Grzegorza Materny na temat: “Praktyczne kwestie zwiazane z porozumieniami niedozwolonymi”.

THE POLISH PARLIAMENT AMENDS THE MERGER CONTROL PROCEDURE AND EXPENDS POWERS OF THE COMPETITION AUTHORITY – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS BULLETIN

2015-07-01,

Publikacja artykułu “The Polish Parliament amends the merger control procedure and expends powers of the Competition Authority”, w: e-Competitions Bulletin July 2015, Art. N° 74236 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

KONCENTRACJE ZGODNE Z KONKURENCJĄ – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-06-01,

Publikacja artykułu “Koncentracje zgodne z konkurencja”, w: Gazeta Bankowa 7/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

THE AMENDED POLISH COMPETITION ACT ENTERS INTO FORCE, RAISING QUESTIONS ABOUT GUARANTEES AND PROCEDURES IN ANTITRUST CASES – ARTYKUŁ W E-COMPETITIONS BULLETIN

2015-05-01,

Publikacja artykułu “The Amended Polish Competition Act enters into force, raising questions about guarantees and procedures in antitrust cases”, w: e-Competitions Bulletin (National Competition Laws Journal), May 2015 – II, Art. N° 72543 (Dorothy Hansberry-Bieguńska).

NOWE REGULACJE DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ KARTELE – ARTYKUŁ W GAZECIE BANKOWEJ

2015-05-01,

Publikacja artykułu “Nowe regulacje dla poszkodowanych przez kartele” w: Gazeta Bankowa 6/2015 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

SEMINARIUM O PRIVATE ENFORCEMENT

28 kwietnia 2015, Warszawa

Seminarium o Private Enforcement zorganizowane przez kancelarie Hansberry Tomkiel i kancelarie Radwan-Röhrenschef. Spotkanie poświęcone było nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r.) i planowanej implementacji przepisów do polskiego porządku prawnego. W seminarium wzięli udział m.in.: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sadu Apelacyjnego, kancelarii i przedsiębiorców. Eksperci dyskutowali na temat stanu obecnego i przyszłości publicznoprawnego i prywatnoprawnego systemu egzekwowania reguł konkurencji.

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. ZMIERZCH WOLNEJ KONKURENCJI?- KONFERENCJA

12 marca 2015, Warszawa

Wystąpienie Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel podczas konferencji “Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Zmierzch wolnej konkurencji?” zorganizowanej w ramach cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” przez Instytut Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Dr Krasnodębska wzięła udział w panelu “Selektywność czy uniwersalizm regulacji konkurencyjności?”. Dyskusja dotyczyła m.in. roli ustawodawstwa antymonopolowego i ochrony konkurencji w przeciwdziałaniu ograniczaniu konkurencji rynkowej.

WARSZTATY STOWARZYSZENIA PRAWA KONKURENCJI I KANCELARII HANSBERRY TOMKIEL

18 lutego 2015, Warszawa

Warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji i kancelarie Hansberry Tomkiel. Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel omówiły wybrane aspekty prawa do obrony w postępowaniu antymonopolowym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wolności od samooskarżania (right against self-incrimination) i ochrony komunikacji z pełnomocnikiem (legal professional privilege). Dyskusja dotyczyła m.in. przesłanek wynikających z orzecznictwa sadów unijnych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i ich praktycznego zastosowania w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez UOKiK.

POŁĄCZENIE FIRM ENERGETYCZNYCH GROZI MONOPOLIZACJĄ RYNKU – KOMENTARZ W FORBES.PL

9 lutego 2015,

Publikacja komentarza “Połączenie firm energetycznych grozi monopolizacja rynku”, w: forbes.pl (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

CARTEL REGULATION, POLAND – ARTYKUŁ W GETTING THE DEAL THROUGH

2015-01-01,

Publikacja artykułu “Cartel Regulation, Poland”, w: Getting the Deal Through: Cartel Regulation 2015 (Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).

VERTICAL AGREEMENTS, POLAND – ARTYKUŁ W GETTING THE DEAL THROUGH

2015-01-01,

Publikacja artykułu “Vertical Agreements, Poland” w: Getting the Deal Through: Vertical Agreements 2015 (Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).