Aktualności

 
2016 (34) | 2015 (31) | 2017 (4) | 2018 (8) | 2019 (16) | 2020 (7) | 2021 (10) | 2022 (5)

COMPETITION LITIGATION, POLAND – PUBLIKACJA W INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO: COMPETITION LITIGATION 2018

2017-09-01,

Publikacja opracowania dotyczącego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji – Competition Litigation 2018, Poland, w: The International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation 2018, Global Legal Group Ltd, (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Dorothy Hansberry-Bieguńska. Grzegorz Materna).

OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH – DEBATA

16 marca 2017, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel reprezentowała nasza kancelarie podczas debaty Ochrona praw konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych zorganizowanej przez redakcje portalu TELKO.in.
Dyskusja z udziałem przedstawicieli największych dostawców usług telekomunikacyjnych (Orange, Play, T-Mobile), Federacji Konsumentów oraz prawników i ekspertów rynku, dotyczyła przede wszystkim możliwości współpracy regulatora z przedsiębiorcami.
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel odniosła się do najnowszych działań UOKiK w odniesieniu do tego rynku, z uwzględnieniem najczęściej piętnowanych praktyk w odniesieniu do rożnych grup operatorów.
Omówiła też ważne dla przedsiębiorców ostatnie zmiany w przepisach prawa wprowadzonych nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2016 r. (takie jak np. rekompensata publiczna, tzw. tajemniczy klient czy nowy model eliminowania z obrotu klauzul abuzywnych).

KANCELARIA HANSBERRY TOMKIEL W POSZERZONYM SKŁADZIE

3 kwietnia 2017,

Kierując się potrzebą jak najbardziej kompleksowej obsługi klientów, kancelaria Hansberry-Tomkiel rozbudowuje zespół, do którego dołącza Antoni Bolecki. Doktor nauk ekonomicznych i radca prawny z wieloletnim stażem, specjalizuje się miedzy innymi w sprawach sądowych z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów.

PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWEMU WYKORZYSTYWANIU PRZEWAGI KONTRAKTOWEJ – SEMINARIUM INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

28 lutego 2017,, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna wzięli udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych PAN poświęconym nowo przyjętej ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel zaprezentowała referat na temat rozwiązań zawartych w tej ustawie, a Grzegorz Materna moderował dyskusje z udziałem przedstawicieli praktyki stosowania prawa, doktryny i reprezentantów UOKiK.