Aktualności

 
2016 (34) | 2015 (31) | 2017 (4) | 2018 (8) | 2019 (16) | 2020 (7) | 2021 (10) | 2022 (5)

AKTY PRAWA MIĘKKIEGO W PRAKTYCE STOSOWANIA PRAWA KONKURENCJI – NR 5/2020 IKAR-a POD REDAKCJĄ MEC. GRZEGORZA MATERNY

Grudzień 2020 r.,

Ukazał się „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (nr 5/2020) poświęcony problematyce aktów prawa miękkiego w praktyce stosowania prawa konkurencji. Redaktorem naukowym tego numeru iKAR-a jest mec. Grzegorz Materna.

Link do: Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.

NOWE KOMPETENCJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ I UOKiK W ZAKRESIE KONTROLI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH – PERSPEKTYWA BIZNESU

2020-11-30, Kongres Prawo Konkurencji

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w Kongresie Prawa Konkurencji organizowanym przez Puls Biznesu. Jej prezentacja dotyczyła nowych kompetencji Komisji Europejskiej i UOKiK w zakresie kontroli inwestycji zagranicznych z perspektywy biznesu

GRUPY KAPITAŁOWE 2020

2020-10-27,

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wystąpiła na konferencji organizowanej przez Puls Biznesu z prezentacją na temat „Wrogie przejęcia – kontrola inwestycji zagranicznych przez UOKiK i KE (aktualne i spodziewane zmiany)”.

GOSPODARKA CYFROWA I POST CYFROWA A PRZEDSIĘBIORSTWO

2020-10-22, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w panelu „Gospodarka cyfrowa a przedsiębiorstwo” podejmując próbę odpowiedzi na pytania: Czy cyfryzacja zmienia charakter konkurencji między przedsiębiorstwami? Czy regulacje prawne nadążają za rozwojem gospodarki cyfrowej? W jakim zakresie prawo sprzyja, a w jakim stanowi barierę rozwoju gospodarki cyfrowej?

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW “OCHRONA KONKURENCJI W ŚWIETLE DZIAŁAŃ UOKiK”

14-15.10.2020,

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wystąpiła z prezentacją „Kontrola koncentracji – dotychczasowe i najnowsze uprawnienia UOKiK”.

„KARY PIENIĘŻNE ZA NARUSZENIA PRAWA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW A KWALIFIKACJA ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCÓW JAKO ELEMENTÓW JEDNEGO LUB ODRĘBNYCH NARUSZEŃ” – SEMINARIUM INP PAN

30 stycznia 2020,

Mec. Grzegorz Materna poprowadził zorganizowane w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk seminarium pt. „Kary pieniężne za naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów a kwalifikacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń”. Mec. Materna wygłosił wprowadzenie do tematu seminarium i moderował dyskusję z udziałem trzech prelegentów i publiczności złożonej z ponad 60 praktyków, akademików i przedstawicieli organu antymonopolowego.

Seminarium INP PAN

PROBLEMY IMPLEMENTACJI DYREKTYWY ECN+ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UE – NOWY NUMER “YARS”

2020-01-01,

Ukazał się nowy numer “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (nr 12(20)/2019) poświęcony głównie problemom i wyzwaniom implementacji dyrektywy (EU) 2019/1 (tzw. “Dyrektywy ECN+”) do krajowych systemów prawnych Państw Członkowskich UE. Ten numer YARS był redagowany wspólnie przez pracownika naszej kancelarii, mec. Grzegorza Maternę i przez prof. Annę Piszcz.