Aktualności

 
2016 (34) | 2015 (31) | 2017 (4) | 2018 (8) | 2019 (16) | 2020 (7) | 2021 (10) | 2022 (5)

WARSZTATY DLA BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH PRZYGOTOWANE I PRZEPROWADZONE PRZEZ PRAWNIKÓW HANSBERRY-TOMKIEL

16 Grudnia 2019,

Mec. Dorota Podsiedzik-Malec i mec Grzegorz Materna przygotowali i przeprowadzili warsztaty dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztaty dotyczyły głownie zagadnień związanych z prawem ochrony konsumentów.

SKUTECZNE WYKRYWANIE KARTELI – WARSZTATY DLA BIAŁORUSKIEGO MINISTERSTWA REGULACJI ANTYMONOPOLOWYCH I HANDLU

6 listopada 2019, Mińsk, Białoruś

Mec. Grzegorz Materna wziął udział w warsztatach na temat skutecznego wykrywania karteli, zorganizowanych dla przedstawicieli białoruskiego Ministerstwa Regulacji Antymonopolowych i Handlu przez OECD i UOKiK. Wystąpienie mec. Materny dotyczyło polskich doświadczeń w zwalczaniu zmów przetargowych, w tym roli współpracy między organem antymonopolowym i innymi organami władzy.

„STANDARDY OCHRONY PRAW W POSTEPOWANIU ANTYMONOPOLOWYM – ZNANE PROBLEMY, NOWE PYTANIA” – SEMINARIUM INP PAN

13 listopada 2019,

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Standardy ochrony praw w postępowaniu antymonopolowym – znane problemy, nowe pytania”. W trakcie seminarium mec. Materna wygłosił referat dotyczący wybranych problemów ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa UOKiK.

Program seminarium

„II ENERGETYCZNE FORUM NAUKI I GOSPODARKI. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA UCZESTNIKÓW RYNKU ENERGII” – KONFERENCJA W INP PAN

2019-10-18,

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz fundacja Mercatus et Civis pt. „II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Mec. Materna był członkiem komitetu naukowego Konferencji oraz przewodniczył jednemu z paneli dyskusyjnych.

„MIĘDZY SKUTECZNOŚCIĄ PRAWA KONKURENCJI UE A GWARANCJAMI PRAW PRZEDSIĘBIORSTW” – NUMER SPECJALNY EUROPEJSKIEGO PRZEGLĄDU SĄDOWEGO POŚWIĘCONY PRAWU KONKURENCJI

2019-10-01,

Ukazał się numer specjalny „Europejskiego Przeglądu Sądowego” (nr 10/2019) poświęcony problematyce skuteczności prawa konkurencji UE i gwarancji praw przedsiębiorstw. Redaktorem naukowym tego numeru EPS jest pracownik naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna. Czasopismo zawiera również tekst jego autorstwa pt. „Gwarancje niezależności organu ochrony konkurencji w Dyrektywie ECN+ a status Prezesa UOKiK”.

WŁOSKIE PODEJŚCIE DO PROGRAMÓW COMPLIANCE A SANKCJE ZA NARUSZENIE PRAWA KONKURENCJI – ARTYKUŁ w iKAR

Pazdziernik 2019,

Ukazał się „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (nr 6/2019) z artykułem przedstawiciela naszej kancelarii, mec. Grzegorza Materny, pt. “Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność łagodząca wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato)”.

DO ZESPOŁU PRAWNIKÓW KANCELARII HANSBERRY TOMKIEL DOŁĄCZA MECENAS ANNA DĄBROWSKA-HANAS

19 sierpnia 2019,

Kancelaria Hansberry Tomkiel rozpoczęła współpracę z Anną Dąbrowską-Hanas, radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem, która specjalizuje się przede wszystkim w prawie ochrony konsumentów oraz sprawach sadowych z obszaru prawa konkurencji i ochrony konsumentów.

POWOŁANIE DOROTHY HANSBERRY-BIEGUŃSKIEJ DO ZARZĄDU POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI FULBRIGHTA

31 maja 2019,

Milo nam poinformować, ze 31 maja 2019 r. Pani Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher, powołała Dorothy Hansberry-Bieguńską do Zarządu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Komisja prowadzi prestiżowy i cieszący się uznaniem program międzynarodowej wymiany edukacyjno-kulturalnej miedzy Stanami Zjednoczonymi a Polska. Poprzez swoje programy Komisja wspiera badania naukowe, nauczanie i inne działania edukacyjne skierowane do studentów, stypendystów i instytucji z USA i Polski. W 2019 roku Program Fulbrighta w Polsce świętuje swoje 60. urodziny.

W uzasadnieniu nominacji Pani Ambasador napisała:

„Jestem przekonana, ze dzięki Pani znajomości prawa amerykańskiego i polskiego, zaangażowaniu w wymianę edukacyjną miedzy USA a Polską oraz doświadczeniu wynikającemu z wieloletniego pobytu w Polsce, jest Pani świetnie przygotowana, aby wspierać Komisje w jej strategicznym rozwoju jako jeden z najważniejszych programów Fulbrighta na świecie”.

HANSBERRY TOMKIEL PO RAZ KOLEJNY Z WYRÓŻNIENIEM W RANKINGACH CHAMBERS, LEGAL 500 ORAZ GCR

2019-04-01,

Według tegorocznego rankingu Legal 500 Dorothy Hansberry-Bieguńska i Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel znajdują się w gronie wiodących prawników specjalizujących się w prawie ochrony konkurencji w Polsce.

POMOCNICTWO JAKO SZCZEGÓLNA FORMA UCZESTNICTWA W ANTYKONKURENCYJNYCH POROZUMIENIACH – SEMINARIUM INP PAN

3 kwietnia 2019,

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa w antykonkurencyjnych porozumieniach – w świetle prawa UE i polskiego”. W trakcie seminarium mec. Materna wygłosił referat prezentujący zastrzeżenia co do stosowania unijnej koncepcji odpowiedzialności pomocników kartelu w postępowaniach przed Prezesem UOKiK.

SKOMPLIKOWANE PRAWO KREUJE WYZWANIA DLA KONTROLI ANTYMONOPOLOWEJ – ARTYKUŁ W prawo.pl

2019-03-01,

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel przygotowała opinie dla portalu prawo.pl. Mecenas wypowiedziała się na temat kontroli fuzji i przejęć w artykule “Skomplikowane prawo kreuje wyzwania dla kontroli antymonopolowej“. Wiecej>>> www.prawo.pl.

UOKIK PROWADZI POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE WS. PRZEJĘCIA EUROZETU PRZEZ AGORĘ – KOMENTARZ

2019-03-01,

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel udzieliła komentarza do artykułu na temat prowadzonego przez UOKiK postępowania wyjaśniającego w sprawie możliwego przejęcia Grupy Eurozet przez Agore. Wiecej>>> www.wirtualnemedia.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO WOBEC NIECIĄGŁOŚCI ROZWOJU. CYFRYZACJA I DOSTĘP. POLARYZACJA I DOSTOSOWANIE – KONFERENCJA SGH

7 marca 2019, Warszawa

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wzięła udział w X jubileuszowej konferencji z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” zorganizowanej przez Instytut Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Tematem wystąpienia mecenas Krasnodębskiej był “Wpływ rozwoju technologicznego i cyfryzacji na politykę konkurencji – wyzwania dla przedsiębiorców“.

PROGRAMY COMPLIANCE A SANKCJE STOSOWANE PRZEZ ORGANY OCHRONY KONKURENCJI – SEMINARIUM INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN

8 stycznia 2019, Warszawa

Przedstawiciel naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna, wziął udział w seminarium Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt. „Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?”. W trakcie seminarium mec. Materna wygłosił referat na temat wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autoritŕ Garante della Concorrenza e del Mercato) w sprawie compliance, określających warunki uznania faktu wprowadzenia programu compliance za okoliczność łagodzącą wymiar kar pieniężnych w świetle wytycznych.

STOSOWANIE PRAWA KONKURENCJI W WARUNKACH GOSPODARKI CYFROWEJ – artykuł w iKAR 8/2018

2019-01-01, Warszawa

Ukazał się „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” (nr 8/2018) poświęcony problemom stosowania reguł ochrony konkurencji w warunkach gospodarki cyfrowej. Redaktorem naukowym tego numeru iKAR-a jest pracownik naszej kancelarii, mec. Grzegorz Materna. Czasopismo zawiera również teksty jego autorstwa:

  • Nowe technologie, Big Data i gospodarka cyfrowa: aktualne wyzwania dla prawa konkurencji (od redaktora prowadzącego)
  • Klauzule o zakazie konkurencji jako bariera rozwoju alternatywnych kanałów rezerwacji taksówek w świetle decyzji Autoritŕ Garante della Concorrenza e del Mercato z 27.06.2018 r. (sprawa I801B, Taxi – Milano)
  • XIII Antitrust Conference ‘Antitrust between EU Law and National Law’, Treviso (Wlochy), 24-25 maja 2018. Sprawozdanie z konferencji

 

W POSZUKIWANIU WIĘKSZEJ SKUTECZNOŚCI – NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA DLA PRAWA KONKURENCJI W ERZE GLOBALIZACJI I ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII – ARTYKUŁ W MONITORZE PRAWNICZYM

2019-01-01, Warszawa

Publikacja artykułu “W poszukiwaniu większej skuteczności – najważniejsze wyzwania dla prawa konkurencji w erze globalizacji i rozwoju nowych technologii”, w: Monitor Prawniczy 2/2019 (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel).