Sektor e-commerce

Specjalizacja

Sektor e-commerce w stosunkowo krótkim czasie stał się jednym z motorów napędzającym rozwój biznesu. Handel elektroniczny daje wymierne korzyści konsumentom (np. większy wybór i często niższe ceny towarów i usług, większa wygoda zakupu, ułatwiona komunikacja ze sprzedawcą) oraz przedsiębiorcom (potencjał kreowania nowych modeli biznesowych, nowe możliwości dla marketingu, często możliwość personalizacji relacji świadczeniodawca-konsument). Jednocześnie, wraz z dynamicznym rozwojem tego sektora, pojawiają się szczególne ryzyka regulacyjne dla przedsiębiorców działających w branży e-commerce. Organy ochrony konkurencji i konsumentów uważnie przyglądają się nowym modelom biznesowym powstającym dzięki rozwojowi technologii informatycznych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) regularnie kontroluje regulaminy sprzedaży sklepów internetowych. UOKiK monitoruje też wszelkie sygnały o potencjalnych antykonkurencyjnych porozumieniach producentów i ich dystrybutorów. Przykładowo, przedsiębiorcy narzucający sprzedawcom internetowym sztywne lub minimalne ceny odsprzedaży (resale price maintenance, RPM) lub inne ograniczenia, zostali ukarani przez organ antymonopolowy wysokimi karami finansowymi. Również Komisja Europejska (KE) sankcjonuje ograniczenie przez producentów swobody sprzedawców internetowych.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, uwzględniając specyfikę sektora i jego uregulowania. Nasze usługi obejmują:

  • reprezentowanie Klientów na każdym etapie wszczętego przez UOKiK postępowania administracyjnego i na wszystkich etapach sądowego postępowania odwoławczego,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi, gdy występują z roszczeniami w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji,
  • sporządzanie opinii prawych,
  • przeprowadzanie sprofilowanych szkoleń, przygotowywanych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta i uwzględniających specyfikę jego działalności,
  • przeprowadzanie oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W odniesieniu do sektora e-commerce Kancelaria Hansberry Tomkiel może wykazać się doświadczeniem obejmującym m.in.:

  • przygotowanie zawiadomień w sprawie nadużywania pozycji dominującej na rynkach usług internetowych i naruszenia interesów konsumentów, złożonych zarówno do UOKiK, jak i do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) (w sprawie naruszenia przepisów prawa telekomunikacyjnego),
  • reprezentowanie przed UOKiK oraz przed UKE Klienta działającego w branży e-marketingu.
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta