Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumentów

Specjalizacja

Zapewnienie zgodności z regułami prawa ochrony konsumentów oznacza przyjęcie w przedsiębiorstwie szczególnej kultury compliance, zarówno wśród kadry kierowniczej, jak i pozostałych pracowników. Podstawą wszczęcia przez UOKiK postępowania przeciwko przedsiębiorcy mogą być bowiem nawet działania pojedynczych pracowników, nieuzgodnione i niezakomunikowane organom zarządzającym oraz sprzeczne z zasadami i wartościami, jakie firma wyznaje w swojej praktyce gospodarczej (np. stosowanie przez handlowców praktyki misselingu). Brak wiedzy organu zarządzającego o zakazanych praktykach nie zwalnia przedsiębiorstwa od odpowiedzialności i nie chroni firmy przed wysokimi karami finansowymi.

Ryzyko prawne naruszeń zminimalizować może podnoszenie wiedzy i świadomości wszystkich członków organizacji z zakresu prawa ochrony konsumentów. Cel ten można zrealizować poprzez organizację dopasowanych do profilu firmy warsztatów, webinariów i szkoleń. Sprofilowane szkolenia kierowane są do organów zarządzających oraz pracowników, których zakres zadań może dotyczyć obszarów wrażliwych na ryzyko naruszenia prawa ochrony konsumentów. Przykładowo handlowcy muszą przestrzegać reguł zakazujących misselingu, zaś osoby przygotowujące wzory umów z konsumentami muszą być szczególnie wyczulone na regulacje dotyczące niedozwolonych postanowień umownych.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje Klientom kompleksowe warsztaty i szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumentów, jak również szkolenia dotyczące wybranych aspektów tych regulacji, dla pracowników całej organizacji, w tym członków organów zarządzających, pracowników działów prawnych, kierowników średniego i niższego szczebla, czy pracowników działów handlowych i marketingowych.

Opracowując założenia i program warsztatów/szkoleń zawsze dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Bierzemy przy tym pod uwagę przede wszystkim takie kryteria, jak profil firmy, główne cele jej działalności i ewentualne dotychczasowe trudności związane z przestrzeganiem prawa ochrony konsumentów, specyfikę relacji z klientami oraz konkurentami.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta