Symulacje kontroli

Specjalizacja

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) coraz częściej szuka informacji i dowodów w sprawie naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w drodze kontroli lub przeszukań bezpośrednio w pomieszczeniach przedsiębiorcy.

W sprawach ochrony konkurencji UOKiK może prowadzić kontrolę w biurach przedsiębiorcy, przeszukać jego pomieszczenia i rzeczy, a także uczestniczyć w przeszukaniu innych pomieszczeń (np. mieszkań członków organu zarządzającego). Przedsiębiorcy w Polsce mogą być kontrolowani (i faktycznie byli) również przez urzędników Komisji Europejskiej.

W sprawach z zakresu ochrony konsumentów, poza kontrolą w biurach przedsiębiorcy, może być także przeprowadzona tzw. kontrola „tajemniczego klienta”, sprawdzająca jak konsumenci są obsługiwani (informowani) w placówkach handlowych.

Sytuacja kontroli lub przeszukania jest stresująca dla obu stron. Nieostrożnie wypowiedziane słowa, podjęte działania lub decyzje mogą wiele kosztować jeśli naruszają prawo (kary za utrudnianie przeprowadzenia kontroli / przeszukania sięgać mogą do 50 mln euro). Lepiej więc być wcześniej przygotowanym, znać prawa i obowiązki kontrolowanych (przeszukiwanych) oraz kontrolujących (przeszukujących). Taką wiedzę zapewnią odpowiednie warsztaty i szkolenia powiązane z symulacją prawdziwej kontroli.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje Klientom zorganizowanie symulacji kontroli (mock dawn raids) jako element szerszego, kompleksowego szkolenia z zakresu prawa ochrony konkurencji lub ochrony konsumentów albo jako sposób na sprawdzenie, czy w działalności organizacji istnieją przypadki niezgodności z prawem, które należy wyeliminować.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta