Przewaga kontraktowa

Specjalizacja

Szczególne rozwiązania prawne mają zapewnić uczciwość relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz wyeliminować problem wykorzystywania nierównowagi potencjału ekonomicznego między producentem a nabywcą produktów rolnych lub spożywczych przez silniejszą stronę tych stosunków.

Przykładem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej są praktyki pobierania tzw. opłat półkowych oraz stosowania innych uciążliwych warunków umów, przynoszących jednej ze stron umowy nieuczciwe korzyści kosztem kontrahenta.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel doradza przedsiębiorcom mogącym dysponować w stosunku do swoich kontrahentów przewagą kontraktową w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, jak realizować strategie biznesowe bez naruszenia prawa.

W tym zakresie oferujemy:

Pomagamy też poszkodowanym przez kontrahentów wykorzystujących przewagę kontraktową, przygotowując zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Gdy organ ochrony konkurencji postawił już zarzuty (wobec naszego Klienta prowadzone jest postępowanie administracyjne), we współpracy z Klientem poszukujemy argumentów usprawiedliwiających praktykę rynkową.

Kontakt:

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta