Naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

Specjalizacja

Stosowanie przez przedsiębiorców praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów takich jak wprowadzanie konsumentów w błąd, stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej, misselling, może skutkować poważnymi konsekwencjami związanymi z wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) decyzji stwierdzającej praktykę. Taka decyzja może wskazywać środki usunięcia trwających skutków naruszenia oraz nakładać karę pieniężną do 10% obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Analiza dotychczasowego orzecznictwa UOKiK w tym obszarze pokazuje, że kary w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów są coraz wyższe, a straty wizerunkowe coraz bardziej odczuwalne przez przedsiębiorców.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje swoje usługi w zakresie:

  • doradztwa prawnego zarówno na etapie wszczętego przez UOKiK postępowania wyjaśniającego jak również postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów,
  • sporządzenia opinii prawych,
  • przeprowadzenia warsztatów i szkoleń dotyczących różnych aspektów związanych ze stosowaniem takich praktyk, przygotowywanych z uwzględnieniem specyfiki działalności danego Klienta,
  • przeprowadzenia oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasze doświadczenie w zakresie spraw dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów obejmuje m.in. reprezentowanie Klienta działającego na rynku HSD (hipermarkety, supermarkety i dyskonty) w postępowaniu przed UOKiK; sprawa zakończyła się przyjęciem przez UOKiK zobowiązania, czy reprezentowanie Klienta działającego w branży udzielania pożyczek.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta