Naruszanie obowiązków informacyjnych

Specjalizacja

Naruszenie obowiązku udzielania rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji konsumentom, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i daje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego wobec takiego przedsiębiorcy.

Obowiązki informacyjne przedsiębiorców wynikają z przepisów wielu ustaw, jak chociażby ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawy o prawach konsumenta.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje swoje usługi w zakresie:

  • doradztwa prawnego zarówno na etapie wszczętego przez UOKiK postępowania wyjaśniającego jak również postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów,
  • sporządzenia opinii prawych,
  • przeprowadzenia oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  • przeprowadzenia warsztatów/szkoleń w przedmiotowym obszarze, przygotowywanych z uwzględnieniem specyfiki działalności Klienta.
Kontakt:

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta