Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Specjalizacja

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym obowiązuje od 19 lipca 2010 r. Ustawa dotyczy przypadków, w których co najmniej 10 osób dochodzi roszczeń tego samego rodzaju. Ustawę stosuje się do roszczeń o ochronę konsumentów, roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych (w tym wynikających z naruszenia prawa ochrony konkurencji).

Ustawa stwarza możliwość dochodzenia w postępowaniu grupowym zarówno roszczeń pieniężnych jak i niepieniężnych. Sprawy dotyczące roszczeń pieniężnych są dopuszczalne pod warunkiem, że wysokość roszczenia członków grupy jest ujednolicona, przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. Kwota dochodzonego roszczenia musi być zatem ogólnie ujednolicona dla każdego członka grupy, chociaż ujednolicenie może być wykonane w podgrupach liczących co najmniej dwie osoby.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel doradza i reprezentuje Klientów, którzy chcą dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym. Doradzamy również Klientom, którzy w takich sprawach się bronią.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta