Analiza zgodności z prawem ochrony konkurencji

Specjalizacja


Poruszanie się w gąszczu przepisów chroniących konkurencję jest dla wielu przedsiębiorców trudne. Sytuacja ta wynika w głównej mierze z szybko zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. Znajomość prawa antymonopolowego pozwala uniknąć kar pieniężnych, często dotkliwych oraz odpowiedzialności odszkodowawczej (private enforcement).

Doradztwo


Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje doradztwo w zakresie kompleksowej oceny zgodności działalności przedsiębiorcy z prawem ochrony konkurencji. Ocena ta może zostać zawężona do wybranych aspektów (np. analizy i oceny konkretnych umów).

Wynikiem analizy może być:

  • przygotowanie opinii prawnej dotyczącej działalności przedsiębiorcy z ewentualnymi rekomendacjami zmian,
  • opracowanie procedur, które zapewnią zgodność prowadzonych działań z przepisami prawa,
  • modyfikacja już istniejących procedur.

Doświadczenie Kancelarii Hansberry Tomkiel obejmuje przeprowadzanie analizy zgodności z prawem ochrony konkurencji m.in. w zakresie porozumień dystrybucyjnych, porozumień między konkurentami, kontroli koncentracji, zakazu nadużywania pozycji dominującej, nieuczciwej konkurencji.

Dotychczas Kancelaria Hansberry Tomkiel przygotowała analizy zgodności dotyczące takich sektorów jak: sektor finansowy, energetyka, telekomunikacja i media/nowe technologie, FMCG, usługi komunalne.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta