Analiza zgodności z prawem konsumenckim

Specjalizacja


Poruszanie się w gąszczu przepisów chroniących konsumentów jest dla wielu przedsiębiorców trudne. Sytuacja ta wynika w głównej mierze z szybko zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. Znajomość i stosowanie prawa ochrony konsumentów pozwala uniknąć często dotkliwych kar pieniężnych, a także strat wizerunkowych.

Doradztwo


Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje doradztwo w zakresie kompleksowej oceny zgodności działalności przedsiębiorcy z prawem konsumenckim lub oceny wybranych aspektów jego działalności (np. konkretnych umów).

Wynikiem analizy może być:

  • przygotowanie opinii prawnej z ewentualnymi rekomendacjami zmian w działaniu przedsiębiorcy,
  • opracowanie procedur, które zapewnią zgodność z przepisami prawa, lub
  • modyfikacja procedur już istniejących.

Kancelaria Hansberry Tomkiel posiada doświadczenie w ocenie działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego z uwzględnieniem, specyfiki danej branży. Nasze doświadczenie obejmuje ubezpieczenia i bankowość, energetykę oraz HSD (hipermarkety, supermarkety i dyskonty).

Przygotowując analizy zgodności prowadzonych przez przedsiębiorcę działań z prawem konsumenckim łączymy wiedzę i doświadczenie w tym zakresie ze znajomością zasad prowadzenia działalności w poszczególnych sektorach, w tym na rynkach regulowanych.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta