Zawiadomienia o naruszeniach prawa do UOKiK

Specjalizacja

Na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na piśmie zawiadomienie lub skargę dotyczącą podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję, stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych oraz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych każdy może złożyć do UOKiK zawiadomienie dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Takie zawiadomienie można zgłosić UOKiK również, gdy istnieje podejrzenie o nadużywaniu przez przedsiębiorcę przewagi kontraktowej.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje swoje usługi w zakresie doradztwa prawnego i możliwości przygotowania zawiadomienia do UOKiK oraz reprezentowania Klienta w tym zakresie przed UOKiK.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta