Zatory płatnicze

Specjalizacja

Postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych (zatory płatnicze) dużych firm wobec ich mniejszych kontrahentów prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W wyniku takiego postępowania na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje swoje usługi w zakresie doradztwa prawnego na każdym etapie prowadzonego przez UOKiK postępowania jak również reprezentowania Klienta w toczącym się przed UOKiK postępowaniu, a następnie w postępowaniu ze skargi przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Niezależnie od możliwości reprezentowania Klienta przed UOKiK oraz sądem, Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje również możliwość:

  • sporządzenia opinii prawnej,
  • przeprowadzenia sprofilowanego szkolenia.
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta