Szkolenia z zakresu działania nadzoru rynku

Specjalizacja

Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami z zakresu nadzoru rynku, ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz wymagań dla produktów nieżywnościowych i usług, wymaga upowszechnienia tej wiedzy zarówno wśród kadry kierowniczej przedsiębiorcy, prawników jak i pracowników. Działania lub zaniechania osób odpowiedzialnych za zapewnienie, że wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku produkt posiada deklarowane właściwości i wymaganą dokumentację, mogą narazić przedsiębiorcę na określone restrykcje ze strony właściwych organów łącznie z nakazem wycofania wyrobu z obrotu oraz nałożeniem kary finansowej.

Ryzyko naruszeń zminimalizować może podnoszenie wiedzy i świadomości wszystkich członków organizacji z zakresu nadzoru rynku, ogólnego bezpieczeństwa produktów, wymagań dla produktów nieżywnościowych i usług. Cel ten można zrealizować poprzez organizację dopasowanych do profilu firmy warsztatów, seminariów i szkoleń. Sprofilowane szkolenia kierowane są do organów zarządzających oraz pracowników odpowiedzialnych za wprowadzanie i oddawanie do użytku określonych produktów.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje Klientom kompleksowe warsztaty i szkolenia z zakresu obszarów objętych nadzorem rynku (produktów znakowanych CE, wyrobów budowlanych), ale też z ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz produktów nieżywnościowych i usług. Są to warsztaty i szkolenia dla pracowników całej organizacji, w tym członków organów zarządzających, pracowników działów prawnych, kierowników średniego i niższego szczebla, czy pracowników działów handlowych czy marketingowych.

Opracowując założenia oraz program warsztatów i szkoleń zawsze dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Bierzemy przy tym pod uwagę przede wszystkim takie kryteria, jak profil firmy, główne cele jej działalności i ewentualne dotychczasowe trudności związane z przestrzeganiem przepisów z zakresu nadzoru rynku, ogólnego bezpieczeństwa produktów czy też szczegółowych wymagań dla wielu innych grup wyrobów wprowadzanych na rynek.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta