Szkolenia i warsztaty z zakresu prawa ochrony konkurencji

Specjalizacja

Zapewnienie zgodności z regułami prawa konkurencji oznacza przyjęcie w przedsiębiorstwie szczególnej kultury konkurencji, zarówno wśród kadry kierowniczej, jak i wśród innych pracowników. Odpowiedzialność antymonopolową mogą bowiem rodzić nawet działania pojedynczych pracowników, nieuzgodnione i niezakomunikowane organom zarządzającym oraz sprzeczne z zasadami i wartościami, jakie firma wyznaje. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przyjmuje, że brak wiedzy organu zarządzającego o podejmowaniu przez pracowników zakazanych praktyk nie zwalnia przedsiębiorstwa od odpowiedzialności i nie chroni firmy przed wysokimi karami finansowymi.

Ryzyko prawne naruszeń zminimalizować może podnoszenie wiedzy i świadomości wszystkich członków organizacji z zakresu prawa ochrony konkurencji. Cel ten można zrealizować poprzez organizację warsztatów, seminariów i szkoleń dopasowanych do profilu firmy. Sprofilowane szkolenia kierowane są do organów zarządzających oraz pracowników, których zakres zadań może dotyczyć obszarów wrażliwych na ryzyko naruszenia prawa konkurencji. Przykładowo osoby zaangażowane w nadzór nad działalnością systemu dystrybucji muszą szczególnie przestrzegać prawnych ograniczeń dotyczących porozumień wertykalnych, osoby reprezentujące spółkę w stowarzyszeniach branżowych muszą wiedzieć jakimi informacjami mogą a jakimi nie mogą się dzielić z przedstawicielami konkurentów.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje Klientom kompleksowe warsztaty i szkolenia z zakresu prawa ochrony konkurencji, jak również szkolenia dotyczące wybranych aspektów prawa konkurencji dla pracowników całej organizacji, w tym członków organów zarządzających, pracowników działów prawnych, kierowników średniego i niższego szczebla, pracowników działów handlowych czy marketingowych.

Opracowując założenia i program warsztatów/szkoleń zawsze dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Bierzemy przy tym pod uwagę przede wszystkim takie kryteria, jak profil firmy, główne cele jej działalności i ewentualne dotychczasowe trudności związane z przestrzeganiem prawa antymonopolowego, specyfikę relacji z dostawcami i innymi kontrahentami, klientami oraz konkurentami.

Doświadczenie Kancelarii Hansberry Tomkiel obejmuje organizację warsztatów i szkoleń z zakresu zgodności z prawem ochrony konkurencji w praktycznie wszystkich obszarach prawa antymonopolowego w różnych sektorach gospodarki, w tym dla pracowników działów sprzedaży dużego producenta sprzętu AGD, koncernu energetycznego, czy zarządu dużego wydawnictwa.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta