Program łagodzenia kar – leniency

Specjalizacja

Przedsiębiorca, który zawarł porozumienie ograniczające konkurencję (zarówno horyzontalne, jak i wertykalne), może ubiegać się o całkowite zwolnienie lub redukcję kary pieniężnej, jeżeli przyzna się do udziału w porozumieniu i przedstawi organowi antymonopolowemu informacje i dowody wskazujące na istnienie praktyki.

W tym celu powinien złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (wniosek leniency).

Wniosek leniency może złożyć również menedżer (osoba zarządzająca), który wcześniej przyczynił się do naruszenia prawa przez przedsiębiorcę.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje możliwość przygotowania wniosku leniency przez doświadczonych prawników z wieloletnią praktyką.

Niezależnie od powyższego, Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje również obronę Klientów przed UOKiK i w sprawach sądowych, w których wnioskodawca leniency przedstawił dowody przeciwko Klientowi.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta