Pozycja dominująca

Specjalizacja

Przedsiębiorcom o znaczącej pozycji rynkowej, prawo antymonopolowe zakazuje jej wykorzystywania do monopolizowania rynku, utrudniania rywalom wejścia na rynek lub rozwijania działalności. Zakazane jest też narzucanie kontrahentom i konsumentom nieuczciwych cen (w tym nadmiernie wygórowanych) oraz uciążliwych warunków umów.

Organy antymonopolowe nakładają dotkliwe kary pieniężne za nadużywanie pozycji rynkowej. Ma to zniechęcić dominanta do nadużywania silnej pozycji ze szkodą dla klientów, dostawców i konkurentów.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel doradza przedsiębiorcom o znaczącej pozycji rynkowej, jak realizować strategie biznesowe bez naruszania prawa.

Pomagamy też poszkodowanym przez przedsiębiorców nadużywających dominującej pozycji na rynku, przygotowując zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o podejrzeniu naruszenia przepisów antymonopolowych oraz prezentując argumenty uzasadniające zarzuty nadużywania pozycji dominującej.

Gdy organ ochrony konkurencji postawił już zarzuty (wobec naszego Klienta prowadzone jest już postępowanie w sprawie nadużycia pozycji dominującej), we współpracy z Klientem identyfikujemy fakty i poszukujemy argumentów usprawiedliwiających praktykę rynkową. Następnie prezentujemy je organowi ochrony konkurencji, współpracując z ekonomistami wyspecjalizowanymi w tego typu analizach i ekspertami rynku.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in.

  • reprezentowanie Klientów działających na rynkach telewizji płatnej, usług internetowych, telekomunikacyjnych, produkcji i sprzedaży wyrobów chemicznych, infrastruktury kolejowej oraz w branży usług komunalnych.
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta