Postępowania odwoławcze i sądowe dotyczące produktów

Specjalizacja

Stronie niezadowolonej z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji, a po wyczerpaniu dostępnej drogi administracyjnej, możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel zapewnia przedsiębiorcom obsługę prawną we wszystkich rodzajach i na każdym etapie postępowań odwoławczych i sądowych.
Zakres naszej obsługi prawnej dostosowany jest do potrzeb konkretnego Klienta. Może on uzyskać specjalistyczną poradę prawną jak również być reprezentowanym przez naszych prawników przed organami działającymi w zakresie nadzoru rynku, ogólnego bezpieczeństwa produktów, produktów nieżywnościowych i usług oraz w postępowaniu sądowym.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta