Pomoc publiczna

Specjalizacja

Na wolnym rynku konkurencję mogą zniekształcać nie tylko przedsiębiorcy, ale również władze publiczne.

W świetle prawa Unii Europejskiej udzielanie pomocy publicznej przez państwa członkowskie i ich agendy jest co do zasady zakazane. Szczegółowe wyjątki określają przepisy prawa.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel doradza w sprawach pomocy publicznej. Konsultujemy Klientów, którzy otrzymali pomoc publiczną, jak również takich, którzy chcą kwestionować nielegalne wsparcie ze środków publicznych udzielone ich konkurentom. W tym zakresie często współpracujemy z doświadczonymi kancelariami prawnymi działającymi w Brukseli.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

  • prezentowanie stanowiska naszego Klienta przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
  • analizę zgodności udzielonego wsparcia w aspekcie prawa pomocy publicznej,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w postępowaniu dotyczącym udzielonej pomocy publicznej.
Kontakt:

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

 

Nasza oferta