Oznakowanie CE

Specjalizacja

Oznakowanie CE jest deklaracją producenta, że wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku wyrób spełnia wymagania określone w prawodawstwie harmonizacyjnym UE. Na przedsiębiorcy ciąży wiele obowiązków, a znajomość przepisów je regulujących gwarantuje prowadzenie działalności zgodnie z prawem.

Jednocześnie, działania niezgodne z przepisami prawa mogą skutkować nawet nakazem wycofania wyrobu z obrotu, a także nałożeniem kary pieniężnej przez organ nadzoru rynku. Wyrób niezgodny z wymaganiami zostanie też umieszczony w publicznie dostępnym Rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje usługi w zakresie:

Kontakt:

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta