Opracowywanie procedur zgodności

Specjalizacja

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa można zapewnić tworząc odpowiednie procedury, które będą przestrzegane w całej organizacji. Procedury te dotyczą zgodności z prawem ochrony konkurencji, ochrony konsumentów jak również nadzoru rynku.

Doradztwo

Podejście Kancelarii Hansberry Tomkiel polega przede wszystkim na zrozumieniu biznesu, strategii i otoczenia konkurencyjnego Klienta. Następnie dokonujemy diagnozy środowiska operacyjnego Klienta, obowiązujących przepisów prawa, procedur, które przyjął i wdrożył, a także innych działań Klienta. Po dokonaniu oceny tych czynników pod kątem prawa ochrony konkurencji i konsumentów określamy obszary, w których może zaistnieć ryzyko zachowań niezgodnych z przepisami prawa. Następnie doradzamy Klientowi w zakresie możliwych prawnych i operacyjnych rozwiązań oraz strategii zmian mających zapewnić zgodność prowadzonych działań z przepisami.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta