Ogólne bezpieczeństwo produktów

Specjalizacja

Produkty, dla których przepisy nie określają szczegółowych wymagań bezpieczeństwa podlegają rygorom ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Na przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków, o których muszą pamiętać wprowadzając lub udostępniając produkt na rynku. Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Działania niezgodne z przepisami prawa mogą skutkować nawet nakazem wycofania produktu z rynku, a także nałożeniem przez organ kary pieniężnej. Produkt, który nie jest bezpieczny zostanie też umieszczony w publicznie dostępnym Rejestrze produktów niebezpiecznych.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje usługi w zakresie:

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta