Nieuczciwa reklama

Specjalizacja

Nieuczciwa reklama może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji i dotyczyć stosunków obustronnie profesjonalnych (B2B) jak również stanowić nieuczciwą praktykę rynkową i dotyczyć relacji łączących przedsiębiorcę z konsumentem (B2C).

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje swoje usługi w zakresie:

  • doradztwa prawnego przedsiębiorcom, którzy chcieliby przeprowadzić ocenę swojej działalności w zakresie zgodności z przepisami prawa i uniknięcia naruszania przepisów z tego obszaru,
  • doradztwa prawnego zarówno na etapie postępowania wyjaśniającego jak również postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, w przypadku postępowań wszczętych przez UOKiK,
  • sporządzenia opinii prawych,
  • przeprowadzenia oceny (audytu) działalności Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  • przeprowadzenia warsztatów/szkoleń w przedmiotowym obszarze, przygotowywanych z uwzględnieniem specyfiki działalności Klienta.
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta