Nieuczciwa konkurencja

Specjalizacja

Czynami nieuczciwej konkurencji są m.in. różne formy wprowadzania w błąd co do oferty, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, utrudnianie dostępu do rynku oraz nieuczciwa lub zakazana reklama.

Przedsiębiorcom poszkodowanym wskutek nieuczciwych czynów swoich dostawców, klientów oraz aktualnych lub potencjalnych konkurentów przysługują roszczenia określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Doradztwo

Prowadzimy doradztwo w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji przed sądami cywilnymi.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta