Nieuczciwa konkurencja

Specjalizacja

Czynami nieuczciwej konkurencji są m.in. różne formy wprowadzania w błąd co do swojej oferty, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, utrudnianie dostępu do rynku oraz nieuczciwa lub zakazana reklama.

Przedsiębiorcom poszkodowanym przez nieuczciwych konkurentów przysługują roszczenia cywilne określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel doradza i reprezentuje Klientów, którzy występują z roszczeniami cywilnymi w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji oraz Klientom, którzy w takich sprawach się bronią.

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta