Kontrole i przeszukania UOKiK

Specjalizacja

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) coraz częściej szuka informacji i dowodów w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów korzystając z możliwości przeprowadzenia kontroli lub przeszukań bezpośrednio w pomieszczeniach przedsiębiorcy.

W sprawach antymonopolowych UOKiK może prowadzić kontrolę w biurach przedsiębiorcy, przeszukać jego pomieszczenia i rzeczy, a także uczestniczyć w przeszukaniu innych pomieszczeń (np. mieszkań członków organu zarządzającego). Taką kontrolę mogą przeprowadzić również urzędnicy Komisji Europejskiej. Komisja co najmniej kilkukrotnie pojawiała się już w biurach polskich przedsiębiorców. W sprawach ochrony konsumentów, poza kontrolą w biurach przedsiębiorcy, może być także przeprowadzona tzw. kontrola „tajemniczego klienta”, sprawdzająca, jak konsumenci są obsługiwani (informowani) w placówkach handlowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, UOKiK może nałożyć karę do 50 mln EURO za utrudnianie przeprowadzenia kontroli lub przeszukania.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje reprezentację Klienta w trakcie kontroli i przeszukań w każdej sprawie i w każdym rodzaju postępowania prowadzonego przez UOKiK: w postępowaniu wyjaśniającym oraz antymonopolowym, postępowaniu w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w postępowaniu w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje również Klientom dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia, które pozwolą przygotować organizację na kontrolę UOKiK, w tym prawidłowo rozpoznać prawa i obowiązki kontrolowanych (przeszukiwanych) i kontrolujących (przeszukujących). Szkolenia mogą w szczególności obejmować zorganizowanie tzw. symulacji kontroli (mock down raids).

Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta