Koncentracje

Specjalizacja

Fuzje, przejęcia, joint venture i niektóre inne transakcje mogą podlegać obowiązkowi uprzedniego uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), innych krajowych organów ds. konkurencji lub Komisji Europejskiej (KE).

Przedsiębiorcy planujący połączenie, przejęcia lub utworzenie joint-venture, powinni od pierwszego etapu przygotowywanej transakcji wziąć pod uwagę obowiązki zgłoszeniowe. Pozwoli to złożyć do UOKiK zgłoszenie zamiaru koncentracji na możliwie najwcześniejszym etapie i uniknąć długiego oczekiwania na decyzję. Dokonanie koncentracji bez uzyskania zgody UOKiK rodzi ryzyko wysokich sankcji (kara do 10% rocznego obrotu). Kary finansowe grożą także za przedstawienie w zgłoszeniu zamiaru koncentracji nierzetelnych informacji (kara do 50 mln euro).

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel przygotowuje zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK, a gdy jest to wymagane, do Komisji Europejskiej.

Ugruntowane doświadczenie w tym zakresie pozwala nam skutecznie łączyć okoliczności ekonomiczne, organizacyjne oraz prawne potrzebne do wniesienia dobrze przygotowanego zgłoszenia koncentracyjnego, a tym samym terminowego uzyskania zgody na przeprowadzenie zaplanowanej transakcji. Znacznie ogranicza to ryzyko biznesowe i nie naraża przedsiębiorców na niepotrzebne koszty.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in.

  • przygotowywanie dla polskich i międzynarodowych Klientów zgłoszeń zamiaru koncentracji do UOKiK,
  • reprezentowanie w postępowaniach koncentracyjnych Klientów z następujących sektorów: farmaceutycznego, chemicznego, produkcji maszyn dla różnych sektorów przemysłu, handlu masowego produktami rolniczymi i artykułami spożywczymi, hurtowej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku,
  • doradztwo dla Klientów działających w następujących sektorach: paliwowym, budowlanym, hurtowej sprzedaży artykułów FMCG, wiodącej sieci sklepów spożywczych,
  • przekonanie UOKiK do wydania zgody na zgłoszoną koncentrację z udziałem naszego Klienta pomimo wydanych wcześniej przez Urząd zastrzeżeń wobec transakcji (tzw. competition concern) (rynek farmaceutyczny).
Kontakt:

Dorothy Hansberry-Bieguńska

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Grzegorz Materna

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta