Inne produkty i usługi

Specjalizacja

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą związaną z wprowadzaniem na rynek różnych produktów, zdiagnozowanie regulacji prawnych istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności bywa czasem bardzo trudne. Opierając się na obszarach kontrolnych Inspekcji Handlowej, można zaobserwować intensyfikację tych działań chociażby w obszarze kontroli jakości i oznakowania produktów włókienniczych.

W zależności od rodzaju produktu, zagrożenia czy też nieprawidłowości z nim związanych, organy dysponują różnymi środkami i sankcjami, mającymi na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wyrobów niezgodnych z przepisami.

Doradztwo

Kancelaria Hansberry Tomkiel oferuje usługi w zakresie:

Kontakt:

Dorota Podsiedzik-Malec

 

Nasza oferta