Dorota Podsiedzik-Malec

Dorota Podsiedzik-Malec

/senior lawyer/

Biografia

Dorota Podsiedzik-Malec jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, które zdobyła podczas 12 lat pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Była dyrektorem Departamentu Prawnego, a wcześniej Zastępcą Dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK, gdzie zajmowała się między innymi sprawami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz kwestiami wymagań prawnych i technicznych wynikających z krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących wyrobów wprowadzanych do obrotu na polskim rynku. Jednocześnie aktywnie wykonywała zawód radcy prawnego reprezentując Prezesa UOKiK przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Przed dołączeniem do kancelarii Hansberry Tomkiel, była dyrektorem Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, gdzie zajmowała się między innymi nadzorowaniem kontroli wyrobów budowlanych oraz postępowań administracyjnych z zakresu wyrobów budowlanych jak również wydawaniem w tych sprawach, w imieniu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, decyzji administracyjnych. Przygotowała także wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów i wymagań technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

Jedno z ostatnich doświadczeń to sprawa z zakresu prywatnego egzekwowania naruszeń prawa konkurencji. Pod koniec 2019 r. Pani Podsiedzik-Malec pracowała nad roszczeniem o odszkodowanie dochodzone przez jedną z największych firm w Polsce. Roszczenie dotyczyło naprawienia szkody wynikającej ze zmowy przetargowej między dostawcami spółki. W szczególności ściśle współpracowała z ekonomistami konkurencji oraz klientem przy ocenie i obliczeniu zakresu poniesionej szkody.

Pani Dorota Podsiedzik-Malec posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń. Jest również wykładowcą na podyplomowych studiach organizowanych przez INP PAN.