Dorota Podsiedzik-Malec

Dorota Podsiedzik-Malec

/senior lawyer/

Biografia

Dorota Podsiedzik-Malec jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, które zdobyła podczas 12 lat pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Była dyrektorem Departamentu Prawnego, a wcześniej Zastępcą Dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK, gdzie zajmowała się między innymi sprawami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz kwestiami wymagań prawnych i technicznych wynikających z krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących wyrobów wprowadzanych do obrotu na polskim rynku. Jednocześnie aktywnie wykonywała zawód radcy prawnego reprezentując Prezesa UOKiK przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Przed dołączeniem do kancelarii Hansberry Tomkiel, była dyrektorem Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, gdzie zajmowała się między innymi nadzorowaniem kontroli wyrobów budowlanych oraz postępowań administracyjnych z zakresu wyrobów budowlanych jak również wydawaniem w tych sprawach, w imieniu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, decyzji administracyjnych. Przygotowała także wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów i wymagań technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

Jedno z ostatnich doświadczeń to sprawa z zakresu prywatnego egzekwowania naruszeń prawa konkurencji. Pod koniec 2019 r. Pani Podsiedzik-Malec pracowała nad roszczeniem o odszkodowanie dochodzone przez jedną z największych firm w Polsce. Roszczenie dotyczyło naprawienia szkody wynikającej ze zmowy przetargowej między dostawcami spółki. W szczególności ściśle współpracowała z ekonomistami konkurencji oraz klientem przy ocenie i obliczeniu zakresu poniesionej szkody.

Pani Dorota Podsiedzik-Malec posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń. Jest również wykładowcą na podyplomowych studiach organizowanych przez INP PAN.

Artykuły
gru
04
2023

Promocyjne obniżki cen – poradnik dla przedsiębiorców – 4/4

Jak prezentować informacje o obniżce w przypadku stosowania kilku kanałów sprzedaży? Jak informować o najniższej cenie z ostatnich 30 dni w przypadku stosowania kodów rabatowych…
więcej...
lis
06
2023

Promocyjne obniżki cen – poradnik dla przedsiębiorców – 3/4

Gdzie i w jaki sposób informować konsumentów o promocyjnych obniżkach cen? Jak obliczyć obniżkę ceny? Jak prezentować obniżkę? Na te i inne pytania odpowiem w…
więcej...
paź
02
2023

Promocyjne obniżki cen – poradnik dla przedsiębiorców – 2/4

Nie każdy produkt znajduje się na stałe w ofercie przedsiębiorcy. Niektóre produkty są oferowane do sprzedaży tylko sezonowo, inne krótko, ponieważ szybko ulegają zepsuciu. Czasami…
więcej...
wrz
04
2023

Promocyjne obniżki cen – poradnik dla przedsiębiorców – 1/4

W dniu 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy implementujące dyrektywę Omnibus. Zmieniono między innymi ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług. O…
więcej...
paź
03
2022

Gdy do Twoich drzwi zapuka UOKiK
– poradnik dla przedsiębiorców.
Część 2 – Kontrola Prezesa UOKiK (4/4)

Kontrola Prezesa UOKiK stanowi zawsze ingerencję w działalność przedsiębiorcy. Ustalane przez prawo reguły przeprowadzania kontroli mają za zadanie stworzenie odpowiednich ram, w których zobowiązany jest…
więcej...
wrz
19
2022

Gdy do Twoich drzwi zapuka UOKiK
– poradnik dla przedsiębiorców.
Część 2 – Kontrola Prezesa UOKiK (3/4)

Zarówno Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) przeprowadzającemu kontrolę, jak również kontrolującemu zależy na jak najszybszym zakończeniu działań kontrolnych. Sprawne jej przeprowadzenie zależy…
więcej...
sie
08
2022

Gdy do Twoich drzwi zapuka UOKiK
– poradnik dla przedsiębiorców.
Część 2 – Kontrola Prezesa UOKiK (2/4)

Zarówno ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów[1] (uokk) jak również ustawa Prawo przedsiębiorców[2] określa zasady kontroli przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes…
więcej...
lip
25
2022

Gdy do Twoich drzwi zapuka UOKiK
– poradnik dla przedsiębiorców.
Część 2 – Kontrola Prezesa UOKiK (1/4)

W toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów[1] może zostać przeprowadzona…
więcej...
maj
16
2022

Gdy do Twoich drzwi zapuka UOKiK – poradnik dla przedsiębiorców

Otrzymanie pisma od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) nie zawsze oznacza, że wszczęte zostało wobec przedsiębiorcy postępowanie administracyjne, a on sam narusza…
więcej...
kwi
28
2021

Zgłoszenie zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK – poradnik dla przedsiębiorców

Fuzje i przejęcia są elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw. Integracja przedsiębiorców poprzez koncentrację kapitału jest często sposobem na wzmocnienie ich pozycji na rynku. Trzeba jednak pamiętać,…
więcej...
kwi
22
2021

Wyroby budowlane – co powinien wiedzieć producent?

Do budowy domu czy remontu mieszkania potrzebne są odpowiednie materiały, które najczęściej dostępne są w marketach i sklepach budowlanych. Na producencie ciąży obowiązek zapewnienia, aby…
więcej...
kwi
19
2021

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej – podmiotowy zakres ochrony i nieuczciwe praktyki

Eliminacja nieuczciwych działań, w szczególności w obszarze strategicznym jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe, jest jednym z priorytetów zarówno Unii Europejskiej jak i Polski. Na poziomie krajowym…
więcej...
kwi
16
2021

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem prawa konkurencji (private enforcement)

Naruszenia prawa konkurencji skutkują nie tylko działaniami administracyjnymi po stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale mogą być również podstawą dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców,…
więcej...
mar
29
2021

Co oznacza znak CE?

Każdy producent produkujący i wprowadzający na rynek określone wyroby powinien mieć świadomość ciążących na nim obowiązków. Wśród nich może się znaleźć konieczność oznakowania swoich produktów…
więcej...
mar
22
2021

Czy słyszałeś o dyrektywach nowego i globalnego podejścia?

Słowo „dyrektywa” weszło na stałe do naszego słownika wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu do polskiego porządku prawnego wdrożono wiele różnych…
więcej...