Dorothy Hansberry-Bieguńska

Dorothy Hansberry-Bieguńska

/partner/

Biografia

Dorothy Hansberry-Bieguńska to adwokat z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas pracy na stanowisku prawnika i menedżera wyższego szczebla po obu stronach Atlantyku. Była starszym pełnomocnikiem procesowym Wydziału Antymonopolowego Departamentu Sprawiedliwości USA oraz doradcą wielu środkowoeuropejskich organów ochrony konkurencji, dzięki czemu potrafi doskonale zrozumieć optykę regulatorów. Z kolei stanowisko głównego radcy prawnego i członka zarządu dużych spółek działających na rynku mediów sprawiło, że jest świadoma wyzwań, jakim musi sprostać firma, chcąc działać w zgodzie z prawem konkurencji. Jako starszy wspólnik czołowej polskiej kancelarii prawnej stworzyła zespół ds. prawa konkurencji, który wywalczył pierwsze w kraju postanowienia o złagodzeniu kar w sprawach antymonopolowych. Na co dzień, Dorothy Hansberry-Bieguńska reprezentuje klientów w sprawach dotyczących karteli, porozumień wertykalnych i programów łagodzenia kar leniency. Dorothy Hansberry-Bieguńska posiada ugruntowane doświadczenie w wielu branżach, takich jak usługi płatnicze, budowlane, ubezpieczeniowe, energetyka, farmaceutyki, media, czy sprzedaż detaliczna. Na liście jej klientów figurują liczne korporacje i stowarzyszenia z siedzibą w Europie, USA i Chinach. Nawiązała i prowadzi współpracę z wieloma kancelariami prawnymi w kraju i za granicą.

Pierwsze doświadczenia w zawodzie prawnika Dorothy Hansberry-Bieguńska zdobywała w Wydziale Antymonopolowym Departamentu Sprawiedliwości USA, gdzie pracowała w latach 1980-1996. Jako prokurator federalny zajmowała się wykrywaniem i ściganiem naruszeń prawa antymonopolowego. Reprezentowała Departament Sprawiedliwości w licznych postępowaniach – zarówno cywilnych jak i karnych – przed sądami federalnymi. Kierowała pracami zespołów prowadzących spory sądowe, składających się z prawników, śledczych, ekonomistów oraz ekspertów branżowych.

Na początku lat dziewięćdziesiątych, działając w imieniu Departamentu Sprawiedliwości USA, Dorothy Hansberry-Bieguńska doradzała organom administracji publicznej i urzędom antymonopolowym w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Litwie, w Rosji i na Słowacji. Prowadziła również wykłady na temat prawa konkurencji oraz technik śledczych. W latach 1994-1995 pracowała na stanowisku doradcy prawnego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Od 1996 pełniła funkcję głównego radcy prawnego i wiceprezesa UPC Polska. Zyskała także ważne doświadczenie kierownicze, pracując jako dyrektor zarządzający Cyfra Plus.

Następnie, na stanowisku starszego wspólnika kancelarii Wardyński i Wspólnicy, stworzyła i prowadziła zespół ds. prawa konkurencji. W styczniu 2011 roku Dorothy Hansberry-Bieguńska założyła spółkę Hansberry Competition.

Zajmuje się ponadto prowadzeniem szkoleń dla prawników i studentów prawa. Prelegent licznych międzynarodowych konferencji poświęconych zagadnieniom prawa antymonopolowego.

Dorothy Hansberry-Bieguńska jest członkiem District of Columbia Bar Association oraz jest wpisana na listę prawników zagranicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Od października 2015 r. do września 2020 r. była jest prezesem Irlandzko-Polskiej Izby Handlowej, od października 2020 r. jest ona członkiem zarządu tej izby.

Dorothy Hansberry-Bieguńska zaliczana jest do grona czołowych specjalistów z dziedziny prawa konkurencji zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Potwierdzają to rankingi takich tytułów jak: Who’s Who of Competition Lawyers, Chambers & Partners, Legal 500, PLC Which Lawyer oraz dwóch wydań publikowanej przez Global Competition Review listy „Women in Antitrust”.

Chambers & Partners, powołując się na opinie klientów i kontrahentów Hansberry Competiton ocenił, że Dorothy Hansberry-Bieguńska jest „wartościowym i ogromnie doświadczonym doradcą, a klienci bardzo cenią współpracę z nią”.

Zdaniem Global Competition Review „Dorothy Hansberry-Bieguńska cieszy się niepodważalnym autorytetem wśród prawników zajmujących się prawem ochrony konkurencji”.

Publikacje
  • “The amended Polish Competition Act enters into force, raising questions about guarantees and procedures in antitrust cases”, 18.01.2015, e-Competitions Bulletin January 2015, Art. N° 72543
  • Chapter on Poland w: “Cartel Regulation” Law Business Research Ltd. (2015);
  • Chapter on Poland w: “The Private Competition Enforcement Review,” Law Business Research Ltd. (2014);
  • Chapter on Poland w: “Cartels: Enforcement, Appeals & Damages,” Global Legal Group;
  • Global Antitrust Compliance Handbook, współautorka rozdziału o Polsce, Oxford University Press (2014);