Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

/partner/

Biography

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel is a Polish solicitor and doctor of legal sciences. For a number of years, she worked at the Polish Office of Competition and Consumer Protection (the “Polish Authority”). From 2008-2014, she served as the Polish Authority’s Chairman. Previously, she served as a Vice-Chairman and as the Head of the Legal Department.

Małgorzata is internationally recognized by senior competition officials and private practitioners as a leading figure in competition enforcement. Her knowledge of and experience with the policies, practices and strategies of Polish and foreign Competition Authorities positions her to well represent companies and their executives in national and international cartel investigations and litigation. She is a frequent lecturer on competition and consumer protection law at the Institute of Legal Studies of PAN in Warsaw and at the Warsaw School of Economics.

She brings exceptional experience to companies and executives subject to investigations by the Polish Authority and the European Commission as well as other EU Competition Authorities.
During her tenure as Chairman, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel initiated and oversaw extensive amendments to the Competition Act. She initiated and implemented clear policies on the Polish Authority’s application of competition and consumer laws by, among other things, drafting Poland’s first clarifications (“Guidelines”) on the application of regulations concerning merger control, fines and the functioning of the leniency programme.

As a practitioner, she has excelled. Her clients are diverse and come from the energy, media, telecommunications, publishing and manufacturing sectors. Małgorzata is well versed in new technologies and how to advise clients on the intersection of these industries with the competition laws. She has overlooked the Firm’s litigation cases, including a recently filed private damage action case.

Publications
 • Competition Litigation, Poland (together with D. Hansberry-Bieguńską), in: The International Comparative Legal Guide to: Competition Litigation 2016.
 • Wyzwania polityki konkurencji w Polsce, in: Polski Kompas. Rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych, Warszawa 2015.
 • The Polish Competition Court overturns a decision concerning a cartel of mobile phone network operators (Polkomtel / T-Mobile / Orange / P4), in: e-Competitions Bulletin September 2015, Art. N° 75464.
 • Czy UOKiK lepiej ochroni konsumentów?, in: Gazeta Bankowa 9/2015.
 • Konwergencja systemów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, in: Europejski Przegląd Sądowy Nr 7/2015.
 • Kiedy menadżer może dostać karę za kartel, in: Gazeta Bankowa 8/2015.
 • The Polish Parliament amends the merger control procedure and expends powers of the Competition Authority, in: e-Competitions Bulletin July 2015, Art. N° 74236.
 • Koncentracje zgodne z konkurencją, in: Gazeta Bankowa 7/2015.
 • Nowe regulacje dla poszkodowanych przez kartele, in: Gazeta Bankowa 6/2015.
 • Połączenie firm energetycznych grozi monopolizacją rynku, in: forbes.pl (komentarze), 09.02.2015.
 • Vertical Agreements, Poland (together with D. Hansberry-Bieguńską), in: Getting the Deal Through: Verical Agreements 2015.
 • Cartel Regulation, Poland (together with D. Hansberry-Bieguńską), in: Getting the Deal Through: Cartel Regulation 2015.
 • Future of Unilateral Conduct Enforcement and Policy – a Polish Perspective, in: „Annual Proceedings of the Fordham Competition Law Institute. International Antitrust Law & Policy” ed. B.E. Hawk, Nowy Jork 2014
 • Współpraca instytucjonalna (ECN), in: “System Prawa Prywatnego, tom 15 Prawo Konkurencji” ed. M. Kępiński, Warsaw 2014.
 • Balancing Enforcement with Advocacy A Constant Challenge, in: „Journal of European Competition Law and Practice No 5/2012.
 • Czas na zmiany w prawie antymonopolowym, in: IKAR Nr 1/2012
 • Perspektywy polityki konkurencji w Polsce w 20 rocznicę powstania UOKiK, in: „Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad”, Warsaw 2010.
 • Leniency jako instrument zwalczania karteli, in: „Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część druga”, ed. B. Bieńkowska and D. Szafrański, Warsaw 2009.
 • Skuteczność prawa antymonopolowego (together with D. Szafrański), in: X konferencja WPIA UW na temat „Skuteczność prawa”, Warsaw 2009/ „Skuteczność prawa” ed. T. Giaro, Warsaw 2010.
 • Zastosowanie środków prawnych prawa antymonopolowego na szczególnych rynkach regulowanych (together with C. Banasiński), PPH nr 1/2009.
 • Competition Policy in Poland, The Online Magazine for Global Competition Policy August 2008.
 • Competition Law in Poland, Revue Lamy de la Concurrence No 12/2007.
 • Zasady ochrony konkurencji i konsumentów. Jakie najistotniejsze zasady wprowadza nowa ustawa o ochronie konkurencji konsumentów ? (together with M. Bychowska), Prawo Przedsiebiorcy nr 12/2007.
 • Rola sądów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej w stosowaniu wspólnotowego prawa konkurencji, in: „Europeizacja prawa polskiego – wybrane aspekty” ed. B. Bieńkowska and D. Szafrański, Warsaw 2007.
 • Wspólnotowe prawo konkurencji. Skutki dla Polski, Warsaw 2006.
 • Procedura antymonopolowa jako instrument ochrony konkurencji – refleksje dotyczące ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” (together with M. Bychowska), in: „Prawo konkurencji – stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian” ed. C. Banasiński, Warsaw 2006.
 • Wpływ reformy wspólnotowego prawa konkurencji (rozporządzenia nr 1/2003/WE) na system prawa wewnętrznego państw UE, w tym Polski, in: „Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji” ed. C. Banasiński, M. Kępiński, B. Popowska i T. Rabska, Warsaw 2006.
 • Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję – art. 81 i 82 TWE a krajowe prawo antymonopolowe, PPH nr 7/2005.
 • Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Po akcesji podwójny nadzór, Gazeta Prawna nr 68/2004.
 • Pomoc publiczna pod nadzorem. Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 81/2001.
 • Koncentracja przedsiębiorców. Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 75/2001.
 • Kontrola koncentracji przedsiębiorców. Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 65/2001.
 • Praktyki ograniczające konkurencję, Gazeta Prawna nr 56/2001.
 • Kim jest przedsiębiorca? Nowa definicja w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 49/2001.
 • Zmiany w prawie antymonopolowym, Gazeta Prawna nr 43/2001
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1999 roku (Sygn. I CKN 351/99), Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 23/1999.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1999 roku (Sygn. I CKN 184/99), Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 22/1999.
Articles
Apr
19
2021

New Fining Guidelines from the Polish Competition Authority

In late March of this year, the Office for Competition and Consumer Protection (the “OCCP”) announced the issuance of its Guidelines regarding fines for engaging…
more...