//

Biografia

Anna Dąbrowska-Hanas jest radcą prawnym z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zdobytym w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz w kancelarii prawnej obsługującej przedsiębiorców. Od 2003 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W 2007 roku z wyróżnieniem ukończyła aplikację radcowską.

Anna Dąbrowska-Hanas przez kilka lat była zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego UOKiK, a następnie Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów. Nadzorowała liczne postępowania prowadzone w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów m.in. przez banki, zakłady ubezpieczeń, deweloperów, przedsiębiorców branży e-commerce. W latach 2014-2015 brała udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wielokrotnie reprezentowała Prezesa UOKiK w postępowaniach sądowych.

Przed dołączeniem do UOKiK Anna Dąbrowska-Hanas przez ponad sześć lat pracowała w warszawskiej kancelarii prawnej świadcząc pomoc prawną krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom działającym m.in. w branży FMCG i finansowej.

W ostatnim czasie Anna Dąbrowska-Hanas brała udział w pracach nad pozwem złożonym pod koniec 2019 roku przez jedną z największych firm wydobywczych w Polsce. Roszczenie objęte pozwem ma na celu naprawienie szkody wynikającej ze zmowy przetargowej zawartej pomiędzy dostawcami spółki.

Oprócz sporów z zakresu prawa konkurencji, Anna Dąbrowska-Hanas specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów, szczególnie w obszarze nieuczciwych praktyk rynkowych i niedozwolonych klauzul umownych. Doradza klientom z branży finansowej, e-commerce, nieruchomości, żywności i dóbr konsumpcyjnych.

Prowadziła liczne wykłady i szkolenia z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce i za granicą.